Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) [dalej jako „RODO”]oraz zgodnie z punktem 9. Klauzuli informacyjnej - wszystkie dane znajdujące się na platformie Moodle będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

Oznacza to, że wszystkie konta użytkowników, którzy ukończyli szkolenie on-line będą po ukończeniu szkolenia usuwane z serwera.
Last modified: Friday, 27 August 2021, 10:09 AM