Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy Promocja czytelnictwa – bank pomysłów, jak biblioteka może zachęcić dzieci do czytania?

Działanie sieci będzie polegało na wymianie doświadczeń, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań w obszarze promocji czytelnictwa i motywacji do czytania z wykorzystaniem różnych narzędzi i metod.

Celem funkcjonowania naszej sieci jest współpraca i dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, nabywanie nowych umiejętności i zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami. Zachęcam do nawiązania kontaktów i podjęcia współpracy.

Życzę przyjemnej współpracy i rozwijania kompetencji
Małgorzata Wrzodak – koordynator sieci