obrazekWarsztaty metodyczne: „Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach wychowawczych? Budowanie bezpiecznego klimatu społecznego w szkole/klasie”. Forma: 118

Zakres tematyczny: 

- Przejawy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

- Motywy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

- Radzenie sobie z trudnymi, prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. 

- Obszary budowania bezpiecznego klimatu społecznego przez nauczyciela.

Liczba godzin: 20 

Koszt: 20 zł 

Termin: 7 marca – 7 kwietnia 2022 roku,Zakres tematyczny:
- Rodzaje wolontariatu - zalety i zagrożenia.
- Rola szkoły w rozwijaniu wolontariatu.
- Sposoby organizowania wolontariatu.
- Budowanie planu oddziaływań wolontariackich.
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł
Termin realizacji: 15. 11. - 17. 12.  2021r.