Przedszkole, Dzieci, Człowiek, Niemowlęta, Żłobek
Termin szkolenia: 10-28.01.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karty zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Grzyb, Dom, Drzwi, Fantazja, Bajka, Okno

Termin szkolenia: 01-18.02.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karta zgłoszenia: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Seminarium: "O wspieraniu ucznia i siebie w nowej rzeczywistości  i edukacji polonistycznej”

Adresaci:  nauczyciele języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Identyfikacja uczniów w sytuacji kryzysowej.
 • Działania w zakresie wsparcia ucznia w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.
 • Strategie dydaktyczne i polonistyczne metody nauczania.
 • Planowanie ćwiczeń rozwijających kompetencje językową, komunikacyjną i tekstową.
 • Wieloczynnikowe teorie stylów uczenia się i nauczania.
 • Style uczenia się i dobór strategii nauczania i uczenia się.
 • Techniki nauki wzrokowej, nauki przez czytanie i pisanie, słuchowej,  kinestetycznej. 

Liczba godzin: 10

Koszt: 20 zł

Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak - nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach

Termin realizacji: 28.01.22r.-10.02.22r.

 


Seminarium: "Indywidualizacja nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej?"

Adresaci:  nauczyciele języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne  wszystkich uczniów.
 • Czynniki wspierające proces nauczania – uczenia się.
 • Pojęcie indywidualizacji.
 • Indywidualne preferencje w zakresie strategii uczenia się.
 • Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia.
 • Rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów.
 • Umiejętności niezbędne do tworzenia sytuacji dydaktycznych wykorzystujących indywidualne potrzeby uczniów.
 • Realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb.
Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak - nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach

Termin realizacji: 24.01.22r.-20.02.22r.


Warsztaty metodyczne: „Jak sprawić, żeby uczeń chciał chcieć? Motywacja i  kształtowanie motywacji"

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego oraz wszyscy zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Co to jest motywacja? Rodzaje motywacji.
 • Potrzeby jako motywy. Mechanizmy osobowości jako motywy.
 • Najważniejsze potrzeby psychiczne a motywacja.
 • Co to znaczy motywować ucznia?
 • Wzmocnienie pozytywne jako klucz do motywowania i skutecznego wspierania.
 • Metody motywowania uczniów do pracy i wspierania ich w drodze do rozwoju.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Liczba godzin: 10

Koszt: 20 zł

Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak – konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek

Termin realizacji: 10-24.01.22 r.

Forma nr 149

Termin szkolenia: 04 - 31.01.2022 r.

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł.

Karta zgłoszenia: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

Zapraszam - Anna Macioszek


Dzieci, Gryzmolić, Naszkicować, Rysunek

Termin szkolenia: 01-15.04.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karta zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Kot, Tęcza, Kolorowy, Sztuka, Grafika

Termin szkolenia: 01-18.03.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karty zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Zakres tematyczny:

-       Zainicjowanie pracy w sieci współpracy i samokształcenia „Rysujemy,  malujemy, lepimy – twórcze zabawy 
         plastyczne.''
        
-       Rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka w wieku przedszkolnym.

-       Zestaw zabaw i ćwiczeń grafomotorycznych uszeregowanych pod względem stopniowania trudności.

-       Elementy terapii ręki.

-       Rola środowiska domowego dziecka w nabywaniu sprawności grafomotorycznej.

Kierownik formy: Anna Macioszek – nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej CRE WŁ
                              WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące: Anna Garstka doradca-metodyczny wychowania przedszkolnego CRE WŁ WODN                           w Skierniewicach, Anna Macioszek

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 października – 15 listopada 2021 roku, godz. 1500 Platforma Moodle CRE WŁ WODN w Skierniewicach, a.macioszek@wodnskiernie.nazwa.pl

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy