Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych przygotowujących uczniów do matury. 

Zakres szkolenia:

1. Podstawy prawne i harmonogram wdrażania
2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego (od 2019 r.)
3. Wymagania egzaminacyjne (lata 2023–2024)
4.Część ustna. Część pisemna: arkusze egzaminacyjne
5.Pytania i odpowiedzi

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli zainteresowanych tematem

Zakres tematyczny:

-     Rola zabawy twórczej w edukacji przyrodniczej i ekologicznej najmłodszych.

-     Zabawy z wykorzystaniem materiału przyrodniczego /liście, kwiaty, szyszki, kamyki/.

-     Zabawy z masami plastycznymi i sensorycznymi.

-     Zabawy z wykorzystaniem surowców wtórnych /makulatura, plastikowe korki i butelki/.


Szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy CRE WŁ Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach

Forma nr 149

Termin szkolenia: 04 - 31.01.2022 r.

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł.

Karta zgłoszenia: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

Zapraszam - Anna Macioszek


Konsultacje zbiorowe Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego
Szkolenie ma na celu przekazanie informacji na temat przygotowania ucznia do egzaminu z języka polskiego.
Otrzymają Państwo materiały metodyczne zapewniające wsparcie w zakresie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych oraz tego, co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminu.
Termin: 20.04.2022 r.
Liczba godzin: 3
konsultacje telefoniczne 795571674

Nr formy: 21
Rodzaj formy i tytuł: seminarium e-learning
"Konkurs Ortograficzny”
Adresaci: nauczyciele języka polskiego  w szkołach podstawowych.

Zakres tematyczny:

  • Kształtowanie kompetencji ortograficznych uczniów;
  • Przedstawienie sposobów nauczania ortografii;
  • Dobór metod i form pracy z uwzględnieniem organizacji konkursu ortograficznego.
  • Realizacja i przebieg konkursu ortograficznego.

Liczba godzin:10
Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce szkolenia: 9 - 10 maja 2022 r., Platforma Moodle CRE

Szkolenie prowadzi Elżbieta Masny, tel. 795571674

 F 20 seminarium
  „Opracowanie i wdrożenie programu innowacji pedagogicznej ”

           Zakres tematyczny:

·Zasady opracowania i wdrażania innowacji pedagogicznych.

·Ewaluacja działań edukacyjnych.

·Przykłady dobrych praktyk.

Kierownik formy: Elżbieta Masny

Liczba godzin:15
Koszt: 20 zł
Termin: 29 kwietnia  - 6 maja 2022 roku

  Kierownik kursu Elżbieta Masny, tel. 795571674