Dzieci, Gryzmolić, Naszkicować, Rysunek

Termin szkolenia: 01-15.04.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karta zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Kot, Tęcza, Kolorowy, Sztuka, Grafika

Termin szkolenia: 01-18.03.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karty zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Grzyb, Dom, Drzwi, Fantazja, Bajka, Okno

Termin szkolenia: 01-18.02.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karta zgłoszenia: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka
Przedszkole, Dzieci, Człowiek, Niemowlęta, Żłobek
Termin szkolenia: 01-17.12.2021 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karty zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka
Przedszkole, Dzieci, Człowiek, Niemowlęta, Żłobek
Termin szkolenia: 10-28.01.2022 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Już można logować się do kursu. Karty zgłoszenia: http://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Zakres tematyczny:

-       Zainicjowanie pracy w sieci współpracy i samokształcenia „Rysujemy,  malujemy, lepimy – twórcze zabawy 
         plastyczne.''
        
-       Rozwój sprawności grafomotorycznej dziecka w wieku przedszkolnym.

-       Zestaw zabaw i ćwiczeń grafomotorycznych uszeregowanych pod względem stopniowania trudności.

-       Elementy terapii ręki.

-       Rola środowiska domowego dziecka w nabywaniu sprawności grafomotorycznej.

Kierownik formy: Anna Macioszek – nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej CRE WŁ
                              WODN w Skierniewicach

Osoby prowadzące: Anna Garstka doradca-metodyczny wychowania przedszkolnego CRE WŁ WODN                           w Skierniewicach, Anna Macioszek

Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia: 18 października – 15 listopada 2021 roku, godz. 1500 Platforma Moodle CRE WŁ WODN w Skierniewicach, a.macioszek@wodnskiernie.nazwa.pl

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy