Seminarium "Metodyka układania i rozwiązywania zadań arytmetycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej"
Nr formy: 27
Termin: 01.12.2021 r. - 15.12.2021 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: Nieodpłatnie
Zakres tematyczny:
  • Podział zadań tekstowych.
  • Metody rozwiązywania zadań tekstowych.
  • Metoda nauczania matematyki według Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.
  • Rola zadań tekstowych w kształceniu matematycznym dzieci.
Zapraszam serdecznie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Karty zgłoszeń proszę przesyłać na adres:

Kierownik formy: Maria Biernat - doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Warsztaty metodyczne "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera"
Nr formy 25
Termin: 16.11.2021 r. - 30.11.2021 r.
Liczba godzin: 20
Koszt: Nieodpłatnie
Zakres tematyczny:
  • Specyfika zachowań uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 
  • Zastosowanie różnorodnych technik i metod motywujących uczniów. 
  • Ocenianie uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 
  • Trudne zachowania i skuteczne sposoby reagowania. 
  • Przykłady dobrych praktyk.
Zapraszam serdecznie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ( również innych nauczycieli zainteresowanych tematem ).
Karty zgłoszeń proszę przesyłać na adres:

Kierownik formy: Maria Biernat - doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej

Po ukończeniu szkolenia dyrektorzy szkól, kierownicy szkolenia praktycznego oraz nauczyciele posiądą wiedzę z zakresu aktów prawnych regulujących organizację praktycznej nauki zawodu, form organizacji praktycznej nauki zawodu, sporządzania umów z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyki / zajęcia praktyczne.

Szkolenie realizowane będzie w okresie od 24 listopada 2021 r do 08 grudnia 2021 r.

Po jego ukończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu w/w formy doskonalenia.

Koszt szkolenia: 20 zł.

Już teraz można przesyłać karty zgłoszeń na adres e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych, kierowników szkolenia praktycznego oraz dyrektorów szkół, kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

Zakres tematyczny:

- Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017.
-  Część pisemna egzaminu.
- Część praktyczna egzaminu, w tym zagadnienie jawności zadań we wskazanych kwalifikacjach.
-  Warunki zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu/ dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
- Forum wymiany doświadczeń.

Seminarium będzie miało miejsce w terminie od 27 października do 10 listopada 2021 r. Po jego zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo.

Serdecznie zapraszam do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy: e.niedzielska@wodnskiernie.nazwa.pl

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w seminarium e-learning poświęconym zagadnieniu właściwego przygotowania uczniów do nowego egzaminu zawodowego w formule 2019. Seminarium skierowane jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych, ale również dyrektorów szkół i kierowników szkolenia praktycznego.

Program szkolenia:
- Zmiany w organizacji egzaminów zawodowych 2019.
- Rola nauczyciela w przygotowaniu do egzaminu.

- Przygotowanie do części pisemnej egzaminu.

- Przygotowanie do części praktycznej egzaminu.

- Forum wymiany doświadczeń

Seminarium potrwa od 29 września 2021 r. do 13 października 2021 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zapraszam do przesyłania zgłoszeń na adres e.niedzielska@wodnskienie.nazwa.pl