Tematyka:

- Tryb dokonywania oceny pracy i oceny dorobku zawodowego za okres stażu. 

- Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli - sposoby dokumentowania: 

a) arkusze obserwacji, 

b) arkusze samooceny, 

c) arkusze kontroli. 

- Analiza stopnia realizacji obowiązków nauczyciela..

Forma nieodpłatna.

Zapraszamy: Elżbieta Masny, Anna Stefaniak


Seminarium: " Autoewaluacja w pracy nauczyciela - jak sprawnie oceniać i planować zmiany w swojej pracy" Forma: 129

Zakres tematyczny:

- Formy i narzędzia autoewaluacji.

- Feedbeck w pracy nauczyciela.

- Modyfikowanie podejmowanych działań.

5 stycznia - 10 marca 2022r.

koszt: 40 zł


Nr formy: 4
Tematyka:
- Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli;
- Zadania opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa;
- Obowiązki opiekuna stażu;
- Zasady sporządzania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Czas trwania: 30h.
Odpłatność: 40 zł.
Zapraszam Anna Stefaniak
Zakres tematyczny:
- Podstawa prawna awansu zawodowego nauczycieli;
- Zadania i obowiązki dyrektora.
Termin: 15 lutego 2021 r.
Liczba godzin: 3
Spotkanie na MS TEAMS 15.02.2021 r.,.godz. 16.00
Proszę o kontakt telefoniczny 795571674

Adresaci:Nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu.

Termin rozpoczęcia: 20.04. - 20.05.2015 r.

Liczba godz. -20godz.

Tematyka warsztatów:
  • Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela.
  • Przygotowanie dokumentacji i prezentacji pracy własnej zgodnie z wymogami na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Kierownik: Bożena Fronckiewicz Liczba godzin: 60 Termin: 16.02-16.03.2015r. Tematyka 1. Zadania nauczycieli pracujących w zespołach w świetle obowiązującego prawa. 2. Propozycja regulaminu pracy zespołów nauczycielskich. 3. Metody pracy zespołowej, sposoby wykorzystania wyników diagnoz do doskonalenia jakości pracy placówki. 4. Wpływ zespołów nauczycielskich na zarządzanie ukierunkowane na rozwój. 5. Wspomaganie dyrektora oparte na pracy zespołowej nauczycieli. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: bozenaforn@wp.pl