Seminarium b-learning „Jak zorganizować system obserwacji zajęć w szkole?”

Zakres tematyczny: 

 Zasady i sposoby tworzenia arkuszy obserwacji zróżnicowanych zależnie od formy nadzoru z uwzględnieniem wniosków z pełnionego nadzoru oraz kierunków polityki oświatowej państwa. 

 Sposoby analizowania zgromadzonych danych dotyczących obserwacji oraz wykorzystania ich do doskonalenia pracy szkoły i nauczycieli.

Liczba godzin: 15 

Koszt: Nieodpłatnie

Termin: 21-31 marca 2023 roku, zajęcia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach

Konferencja: „Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela"

Tematyka:

-Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela.

-Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela od września 2022 roku. 

- Zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela.

Termin: 27.10.2022r.- 16.11.2022r.

Koszt: Nieodpłatnie

Zapraszam

Seminarium: " Wykorzystanie informacji zwrotnej w planowaniu i modyfikowaniu swojej pracy" Forma nr 9

Zakres tematyczny:

- Pojęcie informacji zwrotnej i jej znaczenie w procesie uczenia się.

- Rodzaje informacji zwrotnej i zasady jej stosowania.

- Zasady udzielania informacji zwrotnej - dobre praktyki

- Modyfikowanie podejmowanych działań.

17 listopada - 17 grudnia 2022r.

koszt: 30 zł

Zapraszam 

F nr 13
seminarium b-learning "Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego w okresie przejściowym"
Zakres tematyczny:
- podstawa prawna awansu zawodowego;
- omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia  nauczyciela dyplomowanego
- przygotowanie dokumentacji do komisji kwalifikacyjnej.

Liczba godzin - 20
Koszt - 20 zł
Kierownik kursu Elżbieta Masny, tel. 795571674

nr formy 15

„Ścieżka zawodowa nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego” 

Zakres tematyczny:  

Omówienie zmian w zakresie przepisów prawa oświatowego.  

Planowanie i realizacja ścieżki zawodowej nauczycieli nieposiadających stopnia awansu zawodowego. 

Prowadząca: Elżbieta Masny

Liczba godzin: 10

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

 spotkanie stacjonarne w CRE WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D –

17 kwietnia 2023 roku, godz. 15.00,

kontynuacja szkolenia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach do 28 kwietnia 2023 r.

Zgłoszenie: zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)Seminarium b-learning 

Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od września 2022 roku

Adresaci: Nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego od września 2022 roku

 Zakres tematyczny:

- Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego.

- Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego.

- Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

- Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego.

Kierownik formy: Elżbieta Masny

Liczba godzin: 20

Koszt: 20 zł

Termin i miejsce rozpoczęcia:

27 marca 2023 roku, godz. 15.00 - spotkanie stacjonarne w Centrum Rozwoju Edukacji  Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Batorego 64D,

do 14 kwietnia 2023 roku kontynuacja szkolenia on-line na Platformie Moodle