obrazek

Seminarium: "Prawa dziecka w przepisach prawa” (forma: 130)

Tematyka:

- Co to jest Konwencja o prawach dziecka, do kogo jest skierowana. 

- Przewodnik po prawach dziecka. 

- Prawo wewnątrzszkolne a prawa dziecka.

Liczba godzin: 20 

Koszt: 30 zł

Termin: 4 kwietnia – 10 maja 2022

ZAPRASZAM

Tematyka:

- Tryb dokonywania oceny pracy i oceny dorobku zawodowego za okres stażu. 

- Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli - sposoby dokumentowania: 

a) arkusze obserwacji, 

b) arkusze samooceny, 

c) arkusze kontroli. 

- Analiza stopnia realizacji obowiązków nauczyciela..

Forma nieodpłatna.

Zapraszamy: Elżbieta Masny, Anna Stefaniak


obrazek

Seminarium: " Prawo oświatowe w praktyce awansującego nauczyciela"

Tematyka:

  • Źródła prawa.
  • Podstawowe akty prawne obowiązujące w oświacie.
  • Prawo wewnątrzszkolne.
  • Poradnik nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego.
Liczba godzin: 20

Koszt: 30 zł

Termin realizacji:

4 i 6 kwietnia 2022 r. godz. 1500 spotkanie stacjonarne CRE WŁ (WODN) w Skierniewicach, ul. Batorego 64D

4- 15 kwietnia 2022 r.  Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach 


Seminarium: " Autoewaluacja w pracy nauczyciela - jak sprawnie oceniać i planować zmiany w swojej pracy" Forma: 129

Zakres tematyczny:

- Formy i narzędzia autoewaluacji.

- Feedbeck w pracy nauczyciela.

- Modyfikowanie podejmowanych działań.

5 stycznia - 10 marca 2022r.

koszt: 40 zł


Nr formy: 4
Tematyka:
- Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli;
- Zadania opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa;
- Obowiązki opiekuna stażu;
- Zasady sporządzania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
Czas trwania: 30h.
Odpłatność: 40 zł.
Zapraszam Anna Stefaniak
seminarium b-learning "Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego"
Zakres tematyczny:
- podstawa prawna awansu zawodowego;
- omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.