• Warsztaty metodyczne: "Świetlica szkolna przyjazna uczniowi"
  (nr formy: 105)
  Tematyka:
  - Przepisy prawa regulujące prace świetlicy szkolnej, dokumentacja;
  - Funkcje czasu wolnego a funkcje świetlicy szkolnej;
  - Atrakcyjne zabawy ruchowe, plastyczne i muzyczne;
  - Zabawy sprzyjające wzajemnemu poznaniu się.
  Liczba godzin: 20
  Odpłatność: 20 zł
  Czas trwania:10.10.2018r - 07.11.2018r.
  Zapraszamy

 • Seminarium:"Samorząd Uczniowski- czyli prawo do współdecydowania
  i działania uczniów
  " (nr formy: 109)

  Tematyka:

  - Samorząd Uczniowski a prawo.

  - O czym decydować wspólnie z uczniami, jakie działania prowadzić?

  - Rola opiekuna SU.

  Termin rozpoczęcia: 7 listopada 2017 r.

  Zapraszam

 • Forma nr 125:
  Warsztaty metodyczne:
  "Radzenie sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych"

  Anna Stefaniak
  Tematyka:
  - Przejawy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów.
  - Motywy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów.
  - Radzenie sobie z trudnymi, prowokacyjnymi zachowaniami uczniów.
  Czas trwania:
  15. 11. 2016r. - 19. 12. 2016r.