• Kurs doskonalący,
  20 godz.
  Termin: 14.01-04.02.2019 r.
  Zakres tematyczny:
  - Jak uczyć dzieci myślenia?
  - Pedagogika twórczości w pracy z najmłodszymi uczniami
  - Twórcze zabawy plastyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  - Zabawy do myślenia

  Już można logować się do kursu. Karty zgłoszenia proszę przesyłać na adres: b.krokocka@wodnskierniewice.eu
 • Kurs rozpoczyna się 23 kwietnia 2018. Zapraszam do logowania się na nim.Czekamy na 15 uczestników
 • Czas trwania kursu: 09.01-09.02.2018r. (już można logować się do szkolenia)
  Liczba godzin e-learning: 20
  Koszt: 20 zł
  Zakres tematyczny:
  - mapa procesu uczenia się,
  - indywidualne różnice w uczeniu się,
  - 6 procesów psychosomatycznych mających wpływ na proces uczenia się (m.in.: neuro-ramy lekcji, dobór odpowiednich ćwiczeń)
  - ćwiczenia, przykłady wspierające uczenie się ...

  Karty zgłoszenia na kurs proszę przesyłać na adres: b.krokocka@wodnskierniewice.eu

  Zapraszam, dr Beata Krokocka

 • Kurs poprzedzony jest udziałem w 10-godzinnych zajęciach stacjonarnych w terminie 11 i 18 maja 2017 roku. Proszę o stosowny ubiór umożliwiający udział w zajęciach terenowych. Zajęcia terenowe odbędą się na terenie BPK, wejście do Parku od ul Działkowej (okolice SOSW w Skierniewicach. Termin zajęć w lesie 18 maja 2017, godzina 16.30
  Termin rozpoczęcia warsztatów na platformie MOODLE: 15 maja 2017 roku

  Liczba godzin: 20
  Opłata: 20 zł od uczestnika
  Zakres treści:
  • Edukacja przyrodnicza w świetle założeń nowej podstawy programowej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • Formy ochrony przyrody najbliższej okolicy
  • Gry i zabawy o tematyce przyrodniczej realizowane w terenie
  • Zajęcia terenowe w lesie: obserwacje, pomiary, ćwiczenia praktyczne

 • Termin rozpoczęcia warsztatów: 29 maja 2017 roku
  Czas trwania: 4 tygodnie (4 moduły)
  Liczba godzin: 20
  Opłata: 20 zł od uczestnika
  Zakres treści:
  • Klasyfikacja metod nauczania
  • Nowoczesne metody i techniki dydaktyczne: Metody i techniki aktywizujące, Strategia projektu edukacyjnego, Projekt WebQuest, PBL, QR Code, Strategia odwróconej lekcji, Peer learning, Metoda tekstu przewodniego, Metoda stacji zadaniowych
  • Wykorzystanie programów i narzędzi ICT w pracy metodami aktywizującymi
 • Kurs obejmuje następujące tematy:
  - Jak zachować właściwe relacje we współpracy z roszczeniowymi rodzicami - a w tym:
  • jak nawiązać więź z rodzicem,
  • nowoczesne taktyki rozmów z rodzicami,
  • jak przyjmować skargę od rodzica,
  • ukryte techniki wywierania wpływu na rodzica,
  • przyjmowanie i wyrażanie krytyki, w tym techniki przyjmowania krytyki,
  • techniki manipulacji i obrony przed nią,
  • recepta na dobrą współpracę z rodzicem.

  - Mediacja szkolna i mediacja rówieśnicza, a w tym:

  • o konflikcie - przyczyny i skutki,
  • postawy wobec konfliktów,
  • rola nauczyciela w rozwiązywania konfliktów,
  • metody rozwiązywania konfliktów,
  • czego trzeba się nauczyć, by rozwiązywać konflikty,
  • mediacja - definicja i zasady mediacji.

  Serdecznie zapraszam!!!

  Kurs rusza 09 kwietnia 2018 roku.

  Można się zapisywać do tego szkolenia, mimo że już trwa.