Page:  1  2  ()
Courses 
Seminarium e-learning dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mokrej Prawej ,,Jak wzmacniać poczucie własnej wartości ucznia...This course requires an enrolment keyInformation
Motoryka duża. Ruch to podstawa i dobra zabawa, czyli ruszam się i uczęInformation
Szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mokrej Prawej ,, Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej'' This course requires an enrolment keyInformation
Seminarium e-learning na platformie Moodle: „W ciemnościach wirtualnego świata”Information
Seminarium e-learning na platformie Moodle: „Wychowanie liturgiczne na lekcji religii”Information
Seminarium ,,Plastyka sensoryczna – fantastyczna zabawa i wielozmysłowa stymulacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.’’Information
"Bezpieczeństwo na platformie edukacyjnej i w Internecie w atrakcyjnej formie"Information
"Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej" - II EdycjaThis course requires an enrolment keyInformation
"Jak zorganizować wycieczkę szkolną" III EdycjaThis course requires an enrolment keyInformation
Szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mokrej Prawej ,, Rozwijanie u uczniów kompetencji uczenia się''This course requires an enrolment keyInformation
Rozwijanie u uczniów kompetencji uczenia sięThis course requires an enrolment keyInformation
Seminarium - Akademia Młodego Nauczyciela. Konkurs ortograficznyInformation
Seminarium e-learning na platformie Moodle: „Jak towarzyszyć dzieciom w przygotowaniu do przyjmowania sakramentów z wiarą?"Information
Seminarium e-learning na platformie Moodle: „Kontynent izolacji, czyli o obecności młodych w świecie wirtualnym”Information
Seminarium e-learning na platformie Moodle: „W świecie reklamy – wyzwania katechetyczne”Information