• Czas trwania kursu: 04-25.03.2019r. (już można logować się do szkolenia)
  Liczba godzin e-learning: 20
  Koszt: 20 zł
  Zakres tematyczny:
  - mapa procesu uczenia się,
  - indywidualne różnice w uczeniu się,
  - 6 procesów psychosomatycznych mających wpływ na proces uczenia się (m.in.: neuro-ramy lekcji, dobór odpowiednich ćwiczeń)
  - ćwiczenia, przykłady wspierające uczenie się ...

  Karty zgłoszenia na kurs proszę przesyłać na adres: b.krokocka@wodnskierniewice.eu

  Zapraszam, dr Beata Krokocka