• Podejście systemowe i organizacyjne do pracy placówki oświatowej
  • Stosowanie zasady spójności dokumentacji wewnętrznej szkoły/przedszkola i uczestnictwa uczniów, rodziców, nauczycieli w procesie planowania placówki oświatowej
  • Opracowywanie dokumentów z zakresu planowania pracy takich jak: koncepcja szkoły, programy naprawcze, roczne plany pracy szkoły/przedszkola - wymogi prawne, sposoby konstruowania.