• Szanowni Państwo
  wszyscy zainteresowani tematem doradztwa zawodowego w szkole podstawowej.
  Zachęcam do zapisania się do sieci współpracy. Będziemy tutaj dzielić się informacjami na temat doradztwa zawodowego w szkole podstawowej.


 • Na ten Kurs można się jeszcze zapisywać w trakcie trwania. Kurs rozpoczął się.

  Adresaci:szkolni doradcy zawodowi nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni, zajmujący się tematyką doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjum oraz oraz dyrektorzy gimnazjów i inni nauczyciele zainteresowani tematem.

  Zakres tematyczny:

  ·Podstawy prawne działania doradcy zawodowego w gimnazjum.

  ·Warsztat pracy doradcy zawodowego i planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia gimnazjum z uwzględnieniem zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym (zawodowym i ogólnokształcącym).

  ·Wykorzystywanie testów i scenariuszy zajęć w gimnazjum.

  Prezentowane na kursie materiały będą możliwe do pobrania i na pewno będą mogły ułatwić pracę osobom, zajmującym się doradztwem edukacyjno - zawodowym w szkole.

  Kurs rozpocznie się, gdy zapisze się na niego 15 osób.

  Zapraszam.

  Ryszard Ogonowski  • Koncepcja pracy doradcy zawodowego – pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia.
  • Oferta edukacyjna szkół z punktu widzenia rynku pracy.
  • Pomoc w dokonywaniu wyboru w zakresie edukacji, kształcenia i zawodu.
  • Planowanie kariery zawodowej w programach nauczania - rola instytucji wspomagających.
  • Poradnictwo zawodowe jako składnik tematyczny większości lub wszystkich przedmiotów.
  • Wykorzystanie Internetu do poszukiwania informacji o rynku pracy i zawodach.

  Prezentowane na kursie materiały będą możliwe do pobrania i na pewno będą mogły ułatwić pracę osobom, zajmującym się doradztwem edukacyjno - zawodowym.

  Kurs rozpocznie się po zebraniu minimum 15 osobowej grupy. Można się już na niego zapisywać.

  Zapraszam.

  Ryszard Ogonowski


  Na ten kurs można się już zapisywać !!! Planowane rozpoczęcie marzec 2017.