Page:  1  2  3  ()
Courses 
Seminaria e-learning na Platformie MOODLE WODN. Czym się kierować podczas doboru, dopuszczenia, modernizacji i konstruowania programów nauczania? / J. BiernackaInformation
Planujemy lekcję odwróconą - zmień zasady gry/matematyka/ J. Biernacka Information
Integrowanie wiedzy przyrodniczej i humanistycznej jako jedna z koncepcji edukacji biologicznej. Argumenty przemawiające za integracją wiedzy przyrodniczej i humanistycznej.Information
Anna Garstka Szkolenie Rady Pedagogicznej Przedszkola w Justynowie "Dziecko z zaburzeniami lękowymi w przedszkolu i szkole".This course requires an enrolment keyInformation
Anna Garstka Numer formy: 128. Warsztaty metodyczne e-learning "Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnychInformation
Kreatywne metody nauczania na lekcjach matematykiInformation
Alicja Wachnianin nr.148 „Kreatywne metody nauczania na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotach – np. artykuł, blog, pamiętnik, kalendarium…”Information
Alicja Wachnianin, seminarium nr 141 - Wykorzystanie materiałów źródłowych i ich interpretacja na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie.Information
"Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia przyrodnicze uczniów w szkole podstawowej i ponadpodstawowej? Information
Organizacja kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych (kwalifikacyjne kursy zawodowe)Information
Seminarium „Zastosowanie obliczeń statystycznych wopracowaniu oraz analizie wyników obserwacji i doświadczeń biologicznych –korelacja przedmiotowa biologii i matematyki w zakresie statystyki. Rola matematyki w kształceniu biologicznym”Information
Seminarium e-learning na platformie Moodle „Formułowanie wymagań edukacyjnych”Information
Lekcja otwarta z geografii e-learning na platformie Moodle„Procesy endogeniczne –powtórzenie wiadomości przed egzaminem maturalnym”Information
Konferencja e-learning na platformie Moodle z lekcją otwartą z geografii „NaCoBeZuw ocenianiu kształtującym”Information
Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Cykl Kolba w edukacji dzieci i młodzieży”Information