• Bezpłatna całoroczna forma skierowana do nauczycieli zainteresowanych tematem.
  Zapraszam serdecznie, dr Beata Krokocka

 • Zapraszam do udziału w sieci współpracy.
  Celem pracy w sieci współpracy jest pomoc w organizowaniu i udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  Jest to bezpłatna forma całoroczna dla nauczycieli zainteresowanych tematem.

  Zapraszam serdecznie
  Magdalena Juszczak - nauczyciel konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Szanowni Państwo!
  Serdecznie zapraszam do udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia poświęconej kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych dziecka w wieku przedszkolnym.
  Działanie w sieci "Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym" jest działaniem całorocznym i bezpłatnym.

  Anna Garstka - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego
 • Zapraszam serdecznie nauczycieli języka angielskiego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia. Jest to nieodpłatna, całoroczna forma służąca doskonaleniu własnego warsztatu pracy i wymiany doświadczeń. Zachęcam Państwa do dołączenia do sieci i dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami metodycznymi.
 • Zapraszam wszystkich zainteresowanych nauczycieli do uczestnictwa w sieci współpracy i samokształcenia. Sieć to bezpłatna forma doskonalenia zawodowego oraz możliwość wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się przykładami dobrej praktyki, nowinkami, własnymi propozycjami rozwiązań metodycznych, to możliwość prezentacji kreatywnych i innowacyjnych działań w edukacji matematycznej.
  Zapraszam Państwa do współpracy.
 • Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy sieci. Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego, otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę i rozwiązania problemu. Celem funkcjonowania naszej sieci jest wspólne działanie w ramach rozszerzania wiedzy biologicznej.
 • Zapraszam do udziału w sieci współpracy. To działanie całoroczne.Nieodpłatne. To platforma wymiany doświadczeń. Zapraszam, Dorota Klucznik, doradca metodyczny WODN w Skierniewicach

 • Zapraszam serdecznie do współpracy w ramach sieci poświęconej wymianie doświadczeń w pracy nauczyciela polonisty z wykorzystaniem różnych metod nauczania.
 • Witam serdecznie w Sieci Współpracy nt. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Zadania. Obowiązki. Warsztat pracy. Sieci współpracy i samokształcenia uzupełniają formy doskonalenia. Nieodpłatne uczestnictwo w sieci polega na nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi nauczycielami. Stwarza okazję do pozyskiwania informacji, wzajemnego wspierania się, dzielenia się doświadczeniem w pracy pedagoga współorganizującego proces kształcenia. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, szczególnie nauczycieli z krótkim stażem zawodowym. Jadwiga Joanna Michalak - koordynator sieci.

 • Serdecznie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do współpracy w ramach sieci Przygotowanie egzaminu zawodowego w formule 2019. Celem w.w. sieci jest współpraca nauczycieli przedmiotów zawodowych różnych placówek oraz wymiana doświadczeń między nimi, by w efekcie jak najlepiej przygotować uczniów do nowego egzaminu zawodowego.
  Sieć jest również miejscem, w którym mogą Państwo liczyć na wsparcie merytoryczne i metodyczne.
  Serdecznie zapraszam do współpracy
  Edyta Niedzielska - koordynator sieci
 • Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy sieci.

  Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego, otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę i rozwiązania problemu.
  Celem funkcjonowania naszej sieci jest wspólne zaplanowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w obszarze kompetencji komunikacyjnych.
  Małgorzata Wrzodak - koordynator sieci "Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego".


 • Serdecznie zapraszam chętnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia "Rozwijanie potencjału ucznia - motywowanie z zastosowaniem metod aktywizujących" w roku szkolnym 2020/2021. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.
  Zapraszam Państwa do współpracy.
  Maria Biernat - koordynator sieci
 • Serdecznie zapraszam chętnych nauczycieli w trakcie awansu zawodowego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia "Rozwój zawodowy nauczyciela" w roku szkolnym 2020/2021. Sieć współpracy, jako nowoczesna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń, służy do dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.
  Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Sieci i współpracy w jej ramach.
 • Witam Państwa w sieci współpracy, która jest całkowicie nieodpłatna dla uczestnika i służy wymianie doświadczeń oraz doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego

  Zapraszam do współpracysmile
  Agata Lipska

 • Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej do udziału w pracy sieci współpracy i samokształcenia ,,Sensoplastyka - fantastyczna zabawa i wielozmysłowanauka w edukacji najmłodszych". Sieć współpracy i samokształcenia jako nowoczesna forma doskonalenia służy do dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami metodycznymi. Jest to działanie całoroczne, nieodpłatne dla uczestnika.
  Zapraszam Państwa do współpracy.
  Anna Macioszek - koordynator sieci.
 • Zapraszam serdecznie do dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami realizacji zadań opiekuna stażu.
 • Proponuję Państwu poniższe zagadnienia, które będziemy wspólnie zgłębiać we współpracy na platformie, jak też drogą e-mailową.

  - Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  -Warsztat pracy nauczyciela historii.

  - Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.

  - Metody ewaluacji lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie.
  - Współpraca z nauczycielami w poszukiwaniu efektywnych sposobów realizacji treści z podstawy programowej, w szczególności planowania i organizowania lekcji w sposób sprzyjający uczeniu się.
  - Czym zaskoczyć ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne.
  - Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.
 • Zapraszam do udziału w sieci współpracy.
  Jest to nieodpłatna forma służąca doskonaleniu własnego warsztatu pracy. Współpraca w sieci umożliwi Państwu wymianę doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy, którą będzie można wykorzystać w codziennej pracy.
  Zapraszam Beata Trochonowicz

 • Zapraszam nauczycieli religii do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt. "Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami".

  Celem tej nieodpłatnej całorocznej formyjest kształtowanie umiejętności dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz propagowanie dobrych praktyk w zakresie w/w zagadnienia.

  Szczególnie akcent zostanie położony na temat „Relacji interpersonalnych i ich znaczenie w nauczaniu i wychowaniu” oraz „Praktyczne metody budowania więzi międzyludzkich”, które mogą okazać się pomocne w dziele katechizacji i ewangelizacji.

  Zapraszam serdecznie!


 • Zapraszam Dyrektorów i Wicedyrektorów do udziału w sieci współpracy. Celem współpracy w sieci jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz wzajemne wspieranie się a także dzielenie się spostrzeżeniami w zakresie organizacji i zarządzaniem szkołą/placówką. Jest to całoroczna darmowa forma dla nowo powołanych dyrektorów, wicedyrektorów, a także dyrektorów z krótkim stażem.
  Dołączając do sieci należy wypełnić druk zgłoszenia i przesłać na adres m.oporska@wodnskiernie.nazwa.pl

 • Dzień dobry Państwu!

  Zapraszam do bezpłatnego całorocznego kącika wymiany doświadczeń. Będziemy tutaj dzielić się swoimi cyfrowymi doświadczeniami w pracy nauczyciela z zakresu ulubionych narzędzi do kształtowania kompetencji cyfrowych z różnych przedmiotów oraz z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego. Jesteśmy w sieci smile Oj będzie się działo!!!!! ZAPRASZAM!

  Monika Zdrojewska- koordynator sieci "Atrakcyjne narzędzia rozwijające kompetencje cyfrowe i bezpieczeństwo uczniów"


 • Zapraszam wszystkich nauczycieli, którzy pragną uczyć się i nauczać gry w szachy oraz zgłębiać nieodpłatnie tajniki gry królewskiej smile Jest to kącik służący wymianie szachowych doświadczeń.

  Serdecznie Zapraszam!

  Monika Zdrojewska- koordynator sieci "Szachy w szkole i przedszkolu".

 • Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy sieci.

  Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego, otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę i rozwiązania problemu.
  Celem funkcjonowania naszej sieci jest wspólne zaplanowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w obszarze motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych, metod aktywizujących i ich wykorzystania w uatrakcyjnianiu zajęć.
  Małgorzata Wrzodak - koordynator sieci "Sposoby motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod aktywizujących"

 • Szanowni Państwo,

  do udziału w sieci zapraszam nauczycieli, członków zespołów promocji zdrowia realizujących programy Szkoła Promująca Zdrowie i Przedszkole Promujące Zdrowie.

  Celem sieci jest nawiązanie kontaktów, podjęcie współpracy, zespołowe poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów, dzielenie się pomysłami. Zapraszam Państwa do wymiany doświadczeń w zakresie projektowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 • Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Celem funkcjonowania naszej sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w obszarze wychowanie oraz profilaktyki.
  Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy sieci.
  Marek Rawski - koordynator sieci "Wychowanie i profilaktyka"