Page:  1  2  ()
Courses 
Nauczanie przez doświadczenie: aktywnie i twórczo na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnychInformation
„Planowanie, organizacja i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży” .Information
Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnymInformation
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny na lekcjach języka angielskiego?Information
Kreatywny, innowacyjny nauczyciel w edukacji matematycznejInformation
Kontynuacja i rozszerzanie wiedzy biologicznej absolwenta szkoły podstawowej na etapie szkoły ponadpodstawowej - motywowanie z zastosowaniem różnych metod aktywizującychInformation
Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniówInformation
Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiegoInformation
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Zadania. Obowiązki. Warsztat pracy.Information
Przygotowanie egzaminu zawodowego w formule 2019Information
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych uczniów na lekcjach języka polskiego Information
Rozwijanie potencjału ucznia - motywowanie z zastosowaniem metod aktywizującychInformation
Rozwój zawodowy nauczycielaInformation
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowymInformation
Sensoplastyka - fantastyczna zabawa i wielozmysłowa nauka w edukacji najmłodszych.Information