• Czas trwania kursu: 16.10-10.11.2017r. (już można logować się do szkolenia)
  Liczba godzin e-learning: 20
  Koszt: 20 zł
  Zakres tematyczny:
  - uczenie się wielozmysłowe na etapie przedszkolnym
  - proste doświadczenia
  - praktyczny zestaw gier, zabaw i ćwiczeń wpływających na rozwój wszystkich zmysłów:
  - zabawy rozwijające sprawność manualna i graficzną
  -
  zabawy rozwijające percepcję wzrokowo-ruchową
  - zabawy rozwijające percepcję wzrokowo-słuchowo-ruchową
  Karty zgłoszenia na kurs proszę przesyłać na adres: beatakrokocka@wp.pl

  Zapraszam, Beata Krokocka
 • 01.09.2015 -30.06.2016r.
  Twórczo w edukacji, czyli jak rozwijać kreatywność naszych uczniów:
  • Sieci współpracy w zakresie pracy twórczej szkół i placówek, promocji uczniów zdolnych
  • Twórczy uczeń i nauczyciel
  • Twórczość szeroko pojęta
  • Promocja Placówki poprzez sieci współpracy

  Dostęp do materiałów nieodpłatnie przez cały rok szkolny.