• Czas trwania kursu: 18.03-05.04.2019r.(już można logować się do szkolenia)
  Liczba godzin e-learning: 20
  Koszt: 20 zł
  Zakres tematyczny:
  - Narzędzia do badania zdolności i uzdolnień dzieci
  - Kształtowanie kreatywnych postaw - bank pomysłów
  - Rozwijanie obszarów zainteresowań poprzez proste doświadczenia i eksperymenty
  - Rozwój zdolności szkolnych od przedszkola - gry i łamigłówki
  - Rola twórczej zabawy i plastyki w rozwijaniu zdolności dzieci

  Karty zgłoszenia na kurs proszę przesyłać na adres: b.krokocka@wodnskierniewice.eu

  Zapraszam, Beata Krokocka
 • Czas trwania kursu: 16.10-12.11.2018r. (już można logować się do szkolenia)
  Liczba godzin e-learning: 20
  Koszt: 20 zł
  Zakres tematyczny:
  - uczenie się wielozmysłowe na etapie przedszkolnym
  - proste doświadczenia
  - praktyczny zestaw gier, zabaw i ćwiczeń wpływających na rozwój wszystkich zmysłów:
  - zabawy rozwijające sprawność manualna i graficzną
  -
  zabawy rozwijające percepcję wzrokowo-ruchową
  - zabawy rozwijające percepcję wzrokowo-słuchowo-ruchową
  Karty zgłoszenia na kurs proszę przesyłać na adres: b.krokocka@wodnskierniewice.eu

  Zapraszam, Beata Krokocka
 • W programie:
  - Wspieranie zdolności poprzez techniki kreatywne
  - Gry i zabawy podnoszące kreatywność ucznia
  - Ćwiczenia kreatywne
  - Metody generowania twórczych rozwiązań (trening wybranych metod):
  mapy myśli, metoda Walt'a Disney'a, burza mózgów i inne.

  Już można logować się do szkolenia.
  Termin rozpoczęcia zajęć: 28.01-25.02.2019r.
  Zapraszam, Beata Krokocka
  b.krokocka@wodnskierniewice.eu

 • Kurs doskonalący
  Nauczanie przez badanie i odkrywanie, czyli ciekawe pomysły na zastępstwo i lekcje wychowawcze

  Tematyka szkolenia:
  • Kompetencje kluczowe: Wykorzystanie eksperymentu, doświadczeń i innych aktywnych metod nauczania na I i II etapie edukacyjnym
  • Ciecz nieniutonowska.
  • Wulkan domowej roboty.
  • Śnieg w środku lata i wiele pomysłów na pracę z dziećmi.
  • O wartości eksperymentowania w szkole.
  • Bank pomysłów na twórcze lekcje, np.: Czy można uwięzić światło?, Dlaczego lód nie tonie? i inne
  Zapraszam na Platformę szkoleniową.
  Termin rozpoczęcia kursu: 12-30.11.2018r.
  Uwaga! Już można logować się do szkolenia. Proszę też wypełnić druk karty zgłoszenia i przesłać na adres: b.krokocka@wodnskierniewice.eu
  Zapraszam, dr Beata Krokocka
 • 01.09.2015 -30.06.2016r.
  Twórczo w edukacji, czyli jak rozwijać kreatywność naszych uczniów:
  • Sieci współpracy w zakresie pracy twórczej szkół i placówek, promocji uczniów zdolnych
  • Twórczy uczeń i nauczyciel
  • Twórczość szeroko pojęta
  • Promocja Placówki poprzez sieci współpracy

  Dostęp do materiałów nieodpłatnie przez cały rok szkolny.