• Nr formy: 124
  Tematyka:
  - Rodzaje wolontariatu;
  - Rola szkoły w rozwijaniu wolontariatu;
  - Sposoby organizowania wolontariatu.
  Liczba godzin: 20
  Koszt: 20 zł
  Termin: 23. 10 - 04. 12. 2018 r.
  Zapraszam


 • Czas trwania kursu: 18.03-05.04.2019r.(już można logować się do szkolenia)
  Liczba godzin e-learning: 20
  Koszt: 20 zł
  Zakres tematyczny:
  - Narzędzia do badania zdolności i uzdolnień dzieci
  - Kształtowanie kreatywnych postaw - bank pomysłów
  - Rozwijanie obszarów zainteresowań poprzez proste doświadczenia i eksperymenty
  - Rozwój zdolności szkolnych od przedszkola - gry i łamigłówki
  - Rola twórczej zabawy i plastyki w rozwijaniu zdolności dzieci

  Karty zgłoszenia na kurs proszę przesyłać na adres: b.krokocka@wodnskierniewice.eu

  Zapraszam, Beata Krokocka
 • W programie:
  - Wspieranie zdolności poprzez techniki kreatywne
  - Gry i zabawy podnoszące kreatywność ucznia
  - Ćwiczenia kreatywne
  - Metody generowania twórczych rozwiązań (trening wybranych metod):
  mapy myśli, metoda Walt'a Disney'a, burza mózgów i inne.

  Już można logować się do szkolenia.
  Termin rozpoczęcia zajęć: 28.01-25.02.2019r.
  Zapraszam, Beata Krokocka
  b.krokocka@wodnskierniewice.eu

 • 01.09.2015 -30.06.2016r.
  Twórczo w edukacji, czyli jak rozwijać kreatywność naszych uczniów:
  • Sieci współpracy w zakresie pracy twórczej szkół i placówek, promocji uczniów zdolnych
  • Twórczy uczeń i nauczyciel
  • Twórczość szeroko pojęta
  • Promocja Placówki poprzez sieci współpracy

  Dostęp do materiałów nieodpłatnie przez cały rok szkolny.