• Seminarium: (nr formy: 14)
  "Obserwacja w praktyce dyrektora szkoły"
  Tematyka:
  - Obserwacja zajęć w prawie oświatowym;
  - Rodzaje obserwacji;
  - Arkusze obserwacji;
  - Jak to robią najlepsi nauczyciele? Na co zwrócić uwagę w czasie obserwacji?
  Termin: 3 marca - 31 marca 2021 r.
  Koszt: 20 zł
  ZAPRASZAM
 • Adresaci: dyrektorzy szkół

  Termin: 15 - 22 października 2020 r.

  Koszt 10 zł

  Liczba godzin: 5

  Zakres tematyczny:

  1. Jak powinien być zbudowany statut, w jaki sposób wprowadzić zmiany do statutu, jakie dokumenty mają wpływ na jego kształt.

  2. Zmieniające się przepisy prawa mające wpływ na zmiany w statucie. które należy sukcesywnie wprowadzać do dokumentu.

  3. Dokonywanie nowelizacji statutu zgodnie z techniką tworzenia prawa.


 • Termin: 12-19 października 2020 r.
  Liczba godzin: 10 godzin
  Koszt: 10 zł
  Zakres tematyczny:
  • funkcjonowanie szkół w obliczu COVID-19
  • odpowiedzialność w sytuacjach mających związek z COVID-19
  • przydział zadań i czynności dodatkowych w szkołach w związku ze zmieniającymi się warunkami pracy w trakcie roku szkolnego z powodu np. COVID-19
  • delegowanie odpowiedzialności i zadań pracownikom szkoły: nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi z tytułu wdrażania procedur związanych z pandemią
  • odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły/nauczyciela/pracownika za naruszenie procedur lub brak nadzoru nad przestrzeganiem procedur.
  Proszę zgłaszać się on-line. Formularz zgłoszenia na stronie WODN.
 • Zakres tematyczny:
  - Podstawa prawna awansu zawodowego nauczycieli;
  - Zadania i obowiązki dyrektora.
  Termin: 15 lutego 2021 r.
  Liczba godzin: 3
  Spotkanie na MS TEAMS 15.02.2021 r.,.godz. 16.00
  Proszę o kontakt telefoniczny 795571674
 • Nr formy: 13
  Rodzaj formy i tytuł:Seminarium „Od nauczyciela kontraktowego do mianowanego”
  Adresaci: nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego
  Zakres tematyczny:
  - Podstawa prawna awansu zawodowego.
  - Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
  Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego
  Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
  Liczba godzin: 10
  Koszt: 20 zł
  Termin i miejsce rozpoczęcia: 3 lutego 2021 Platforma Moodle WODN i MS TEAMS
  kontakt 795571674

 • Nr formy: 5
  Tematyka:
  - Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli;
  - Zadania opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa;
  - Obowiązki opiekuna stażu;
  - Zasady sporządzania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
  Czas trwania: 30h. (21.09.2020r.- 16.11.2020r.)
  Odpłatność: 30 zł.
  Zapraszam Anna Stefaniak