• Adresaci: dyrektorzy szkół

  Termin: 15 - 22 października 2020 r.

  Koszt 10 zł

  Liczba godzin: 5

  Zakres tematyczny:

  1. Jak powinien być zbudowany statut, w jaki sposób wprowadzić zmiany do statutu, jakie dokumenty mają wpływ na jego kształt.

  2. Zmieniające się przepisy prawa mające wpływ na zmiany w statucie. które należy sukcesywnie wprowadzać do dokumentu.

  3. Dokonywanie nowelizacji statutu zgodnie z techniką tworzenia prawa.

 • Rada szkoleniowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.Jana Kwiecińskiego w Bartnikach: Innowacje pedagogiczne. Rozwijamy kompetencje kreatywne w szkole, czyli nauczanie przez doświadczanie
  Termin: 2-3 grudnia 2020 r.
  Liczba godzin: 10
  Szkolenie ma na celu: zachęcenie do działania, bazując na wybranych badaniach i raportach, pokazując, dlaczego i po co warto zmieniać szkołę; przedstawić różne sposoby wdrażania zmian w szkole, począwszy od tych drobnych, ale jakże ważnych, aż do działań innowacyjnych; opisać liderów zmiany – dyrektora szkoły i nauczyciela, określając ich role oraz zadania, które są kluczowe w procesie zmiany; podać przykłady zmian i działań innowacyjnych, pokazując to, co można zmieniać w szkole, oraz wskazując, gdzie szukać inspiracji i pomysłów; zachęcić do refleksji, która staje się pierwszym krokiem w planowaniu zmian.

 • Termin: 12-19 października 2020 r.
  Liczba godzin: 10 godzin
  Koszt: 10 zł
  Zakres tematyczny:
  • funkcjonowanie szkół w obliczu COVID-19
  • odpowiedzialność w sytuacjach mających związek z COVID-19
  • przydział zadań i czynności dodatkowych w szkołach w związku ze zmieniającymi się warunkami pracy w trakcie roku szkolnego z powodu np. COVID-19
  • delegowanie odpowiedzialności i zadań pracownikom szkoły: nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi z tytułu wdrażania procedur związanych z pandemią
  • odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły/nauczyciela/pracownika za naruszenie procedur lub brak nadzoru nad przestrzeganiem procedur.
  Proszę zgłaszać się on-line. Formularz zgłoszenia na stronie WODN.

 • Seminarium e-learning na platformie Moodle "Awans nauczyciela - zadania dyrektora"
  Szkolenie dla dyrektorów szkół
  Zakres tematyczny:
  - Podstawa prawna awansu zawodowego nauczycieli;
  - Zadania i obowiązki dyrektora.
  Termin: 15 września 2020 r.
  Liczba godzin: 5
  Koszt: 10 zł
  Proszę zgłaszać się on-line. Formularz zgłoszenia na stronie WODN.

 • Nr formy: 7
  Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego”
  Zakres tematyczny:
  Prawne uwarunkowania awansu zawodowego nauczycieli.
  Przygotowanie dokumentacji formalnej do komisji egzaminacyjnej.
  Realizacja stażu i przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego.
  Elektroniczne i telefoniczne konsultacje w zakresie awansu zawodowego.
  Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego
  Liczba godzin: 20
  Koszt: 20 zł (proszę o wpłaty na konto WODN)
  Termin i miejsce rozpoczęcia: 9-20 listopada 2020 roku, zajęcia on-line na platformie Moodle WODN w Skierniewicach
  Kontakt: e.masny@wodnskierniewice.eu

 • Nr formy: 5
  Tematyka:
  - Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli;
  - Zadania opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa;
  - Obowiązki opiekuna stażu;
  - Zasady sporządzania projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
  Czas trwania: 30h. (21.09.2020r.- 16.11.2020r.)
  Odpłatność: 30 zł.
  Zapraszam Anna Stefaniak
 • Nr formy: 9
  Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle
  „Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego”
  Adresaci: nauczyciele realizujący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
  Zakres tematyczny:
  Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli.
  Ocena dorobku zawodowego.
  Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
  Konsultacje indywidualne w zakresie przygotowania nauczyciela do postępowania
  kwalifikacyjnego.
  Kierownik formy: Elżbieta Masny – nauczyciel konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach, ekspert komisji kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego
  Osoby prowadzące: Elżbieta Masny
  Liczba godzin: 20
  Koszt: 20 zł
  Termin i miejsce rozpoczęcia: 1-11 grudnia 2020 roku, godz. 15.00, zajęcia on-line na platformie Moodle WODN w Skierniewicach
  e.masny@wodnskierniewice.eu