• Nr formy:7
  Tematyka:
  - Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli;
  - Zadania opiekuna stażu wynikające z przepisów prawa;
  - Obowiązki opiekuna stażu;
  - Zasady sporządzania opinii o dorobku zawodowym nauczyciela.
  Czas trwania: 30h. (cztery tygodnie)
  Odpłatność: 30 zł.
  Zapraszam Anna Stefaniak
 • Nr formy: 10

  Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego - dla kontynuujących staż”

  Kierownik formy: Elżbieta Masny – konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach

  Koszt: 30 zł

  Termin i miejsce rozpoczęcia: 11.10.2018 r. - godz. 1500, WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D, sala konferencyjna

 • nr formy 9

  Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Stażysta na ścieżce awansu zawodowego”

  Adresaci: Nauczyciele stażyści ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego

  Zakres tematyczny:

  - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

  - Omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

  - Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego.

  Kierownik formy: Elżbieta Masny – konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach

  Koszt: 30 zł

  Termin i miejsce rozpoczęcia: spotkanie stacjonarne - 10 października 2018 r. - godz. 1500, WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D; sala konferencyjna


 • Adresaci: Nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu

  Termin: 15.09.-21.11.2016 r.

  Liczba godzin: 60 godz.

  Tematyka kursu:

  • Kim jest opiekun stażu?
  • Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela
  • Formułowanie zadań w planie rozwoju zawodowego
  • Sposoby opracowywania narzędzi obserwacji nauczyciela stażysty i kontraktowego
  • Zasady opracowywania projektu oceny dorobku zawodowego nauczycieli
  • Sposoby dokumentowania pracy opiekuna