• Adresaci: Nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu

  Termin: 15.09.-21.11.2016 r.

  Liczba godzin: 60 godz.

  Tematyka kursu:

  • Kim jest opiekun stażu?
  • Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela
  • Formułowanie zadań w planie rozwoju zawodowego
  • Sposoby opracowywania narzędzi obserwacji nauczyciela stażysty i kontraktowego
  • Zasady opracowywania projektu oceny dorobku zawodowego nauczycieli
  • Sposoby dokumentowania pracy opiekuna