• Nr formy: 9

  Warsztaty metodyczne e-learning na platformie MOODLE- Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego


  Zakres tematyczny:

  - Procedura prawna dotycząca awansu zawodowego nauczycieli.

  - Omówienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

  - Przygotowanie opisu i analizy rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego, wychowawczego lub organizacyjno – programowego.

  Kierownik formy: Elżbieta Masny – konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach

  Koszt: 30 zł

  Termin i miejsce rozpoczęcia: 19 października 2017 r. 2017 r. - godz. 1500, WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D, sala konferencyjna

 • Nr formy: 8

  Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego”

  Kierownik formy: Elżbieta Masny – konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach

  Koszt: 30 zł

  Termin i miejsce rozpoczęcia: 11 października 2017 r. - godz. 1500, WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64 D, sala konferencyjna

 • nr formy 5

  Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego”

  Adresaci: Nauczyciele stażyści ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego

  Zakres tematyczny:

  - Analiza zapisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

  - Omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

  - Przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego.

  Kierownik formy: Elżbieta Masny – konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach

  Koszt: 30 zł

  Termin i miejsce rozpoczęcia: spotkanie stacjonarne - 27 września 2017 r. - godz. 1500, WODN w Skierniewicach ul. Batorego 64D; sala konferencyjna


 • Adresaci: Nauczyciele pełniący funkcje opiekuna stażu

  Termin: 15.09.-21.11.2016 r.

  Liczba godzin: 60 godz.

  Tematyka kursu:

  • Kim jest opiekun stażu?
  • Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela
  • Formułowanie zadań w planie rozwoju zawodowego
  • Sposoby opracowywania narzędzi obserwacji nauczyciela stażysty i kontraktowego
  • Zasady opracowywania projektu oceny dorobku zawodowego nauczycieli
  • Sposoby dokumentowania pracy opiekuna