Available courses

Rada Pedagogiczna dla Pracowników Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu.

Tematyka szkolenia:

-Zmiana struktury szkolnictwa w Polsce po 2017 r.
-Ogólne informacje o szkolnictwie branżowym
-System kształcenia dorosłych
-Formy poszerzania kompetencji i kwalifikacji przez młodzież i osoby dorosłe
-Zmiany w szkolnictwie branżowym
-Zintegrowany System Kwalifikacji.

Termin szkolenia: od 28 lutego 2023 r. do 03 marca 2023 r.

Nr formy 38

Seminarium e-learning na Platformie Moodle "Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi"

Termin: 13.03.2023 r. - 27.03.2023 r.

Liczba godzin: 20

Koszt: Nieodpłatnie

Zakres tematyczny:

  - Przyczyny i objawy braku koncentracji uwagi.

  - Rola motywacji w koncentracji.

  - Problemy szkolne uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi.

  - Gry i zabawy ćwiczące pamięć oraz koncentrację.

   Zapraszam serdecznie nauczycieli zainteresowanych tematyką.

   Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

   Kierownik formy:

   Maria Biernat – nauczyciel doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CRE WŁ  w Skierniewicach


   Nr formy: 33
   Rodzaj formy i tytuł: Kurs doskonalący „Interwencja kryzysowa elementem podnoszenia  jakości  wsparcia  udzielanego  dzieciom  w  przedszkolach
   i uczniom w szkołach”.
   Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego, specjaliści
   i nauczyciele zainteresowani tematem.
   Zakres tematyczny:
   1. Czym jest kryzys psychologiczny?
   2. Zachowania osoby w kryzysie.
   3. Formy interwencji kryzysowej.
   Kierownik  formy:  Anna  Garstka,  doradca  metodyczny  wychowania przedszkolnego.
   Osoby  prowadzące:  Anna  Garstka,  doradca  metodyczny  wychowania przedszkolnego.
   Liczba godzin: 15.
   Koszt: nieodpłatnie.
   Termin  i  miejsce  rozpoczęcia:  07  –  28  III  2023 r.,  godz. 16. 00, Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach.
   Zapisy na szkolenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy 

                                                                                                                 Zapraszam

   Nr formy: 92
    Seminarium e-learning na Platformie Moodle  „Co nowego w nowym egzaminie zawodowym?”
   Adresaci: dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych

   Zakres tematyczny:
   1. Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017.
   2. Część pisemna egzaminu.
   3. Część praktyczna egzaminu, w tym zagadnienie jawności zadań we wskazanych kwalifikacjach.
   4. Warunki zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
   5. Forum wymiany doświadczeń.

   Liczba godzin: 10.
   Koszt 10 zł.

   Termin:  22 lutego 2023 r. –07 marca 2023 r.

   Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

   Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel doradca metodyczny kształcenia zawodowego CRE WŁ w Skierniewicach


   Nr formy: 91
    Seminarium e-learning na Platformie Moodle  „Jak przygotować uczniów do egzaminu zawodowego w formule 2019”
   Adresaci: dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych

   Zakres tematyczny:
   1. Zmiany w organizacji egzaminów zawodowych 2019.
   2. Rola nauczyciela w przygotowaniu do egzaminu.
   3. Przygotowanie do części pisemnej egzaminu.
   4. Przygotowanie do części praktycznej egzaminu.
   5. Forum wymiany doświadczeń

   Liczba godzin: 10.
   Koszt 10 zł.

   Termin: 02 stycznia 2023 r. – 15 stycznia 2023 r.

   Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

   Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel doradca metodyczny kształcenia zawodowego CRE WŁ w Skierniewicach


   Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla pracowników Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu.

   Zakres tematyczny:

   -Przepisy regulujące organizację kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych.
   - Warunki, tryb i organizacja kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych.
   - Sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku kształcenia w poszczególnych formach pozaszkolnych.
   - Dostosowanie programów nauczania oraz planów nauczania.

   - Forum wymiany doświadczeń.

   Szkolenie odbędzie się w dniu 28.11.2022 r. od godz. 15.00 do godz. 18.00


   Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla pracowników Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu.

   Zakres tematyczny:

   - dokumenty regulujące praktyczną naukę zawodu

   - formy realizacji praktycznej nauki zawodu

   - umowa z pracodawcą

   - zakres obowiązków szkoły i pracodawcy

   - realizacja zajęć praktycznych u pracodawcy

   - forum wymiany doświadczeń.

   Szkolenie odbędzie się w dniu 22.11.2022 r. od godz. 15.00 do godz. 18.00


   Nr formy: 90
    Seminarium e-learning na Platformie Moodle  „Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć uczniów”
   Adresaci: dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych

   Zakres tematyczny:
   1. Ogólne pojęcie pomiaru dydaktycznego.
   2. Jak przygotować wymagania edukacyjne i plan wynikowy?
   3. Program nauczania a standardy wymagań edukacyjnych.
   4. Diagnoza, ocena i porównanie osiągnięć uczniów
   5. Metody oceniania
   6. Ewaluacja osiągnięć uczniów
   7. Forum wymiany doświadczeń.

   Liczba godzin: 10.
   Koszt: nieodpłatnie

   Termin: 23 listopada 2022 – 06 grudnia 2022 r.

   Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

   Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel doradca metodyczny kształcenia zawodowego CRE WŁ w Skierniewicach


   Seminarium dla dyrektorów szkół, kierowników szkolenia praktycznego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

   Zakres tematyczny:

   - dokumenty regulujące praktyczną naukę zawodu

   - formy realizacji praktycznej nauki zawodu

   - umowa z pracodawcą

   - zakres obowiązków szkoły i pracodawcy

   - realizacja zajęć praktycznych u pracodawcy

   - forum wymiany doświadczeń.

   Seminarium  odbędzie się w terminie 19.10.2022 - 01.11.2022 r.   Adresaci:  nauczyciele zainteresowani tematem
   Zakres tematyczny:
   • Psychologia motywacji, psychologia behawioralna - podstawy pomocne w motywowaniu uczniów.
   • Jak się uczyć? Budowa mózgu, funkcje płatów kory mózgowej człowieka.
   • Jak poprawić koncentrację?
   • Jak zmotywować się do nauki?
   • Rodzaje motywacji.
   • Wzmocnienie pozytywne jako klucz do motywowania i skutecznego nauczania.
   Liczba godzin: 10
   Koszt: 20 zł
   Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak - nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach
   Termin realizacji: 16-23 marca 2023r.

   Nr formy: 199 

   Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne „Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela Wychowania do życia w rodzinie” 

   Adresaci: Nauczyciele przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie 

   Zakres tematyczny: 

   • Metody prowadzenia zajęć. 
   • Konstruowanie narzędzi niezbędnych w realizacji programu nauczania.
   • Współpraca z rodzicami uczniów. 
   • Dobre praktyk. 

   Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach 

   Osoby prowadzące: mgr Agnieszka Szymańska – nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach, Liczba godzin: 10

   Koszt: 30 zł 

   Termin i miejsce rozpoczęcia: 8 - 30 marca 2023 roku, godz. 15.00

   Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)

   Obraz
   Zakres tematyczny:
   • Gry zespołowe
   • Gry zręcznościowe
   • Gry stolikowe
   • Zabawy plenerowe od przedszkola po szkołę średnią
   Liczba godzin: 20
   Koszt: 30 zł
   Termin: 20-31 marca 2023 r.
   Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

   Zapraszam, dr Beata Krokocka
   Zakres tematyczny:
   • Zabawy, w których dzieci odtwarzają treści społeczne.
   • Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka do inscenizowania wątków zaczerpniętych z opowiadań, wierszy, piosenek.
   • Zabawy edukacyjne.
   • Zabawy badawcze.
   • Zabawy konstrukcyjne …
  • Zgłoszenia: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
   Liczba godzin:  20

   Koszt:  30 zł

  • Termin: 06 marca – 24 marca 2023 roku

   Zapraszam, dr Beata Krokocka
   Dotacja z Fundacji BRE Banku » Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
   Zakres tematyczny:
   • Techniki plastyczne pobudzające wyobraźnię dzieci
   • Elementy pedagogiki cyrku
   • Zabawy teatralne
   Liczba godzin: 20
   Koszt: 30 zł
   Termin: 13-31.03.2023 r.
   Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

   Zapraszam, dr Beata Krokocka

   Zakres tematyczny: 

   • Historia Teatru Kamishibai. 
   • Co to jest teatrzyk Kamishibai.
   • Co daje - korzyści wykorzystania teatrzyku na zajęciach z uczniami.
   • Możliwości wykorzystania teatrzyku na zajęciach z uczniami.
   • Jak opowiadać historie z kamishibai.
   • Jak zrobić karty narracyjno-obrazkowe.
   • Zrób sam – teatrzyk z tektury.
   • Materiały do wykorzystania.
   • Propozycje wydawnictw oferujących teatrzyk Kamishibai i karty narracyjno-obrazkowe.
   • Polecana literatura – zestawienie tematyczne.

   Liczba godzin:  20
   Koszt:  30 zł
   Termin: 28 października – 30 listopada 2022 roku
   Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

   Zapraszam, Aneta Brzezińska


   Forma nr 105 - II edycja

   Warsztaty metodyczne Jak Tworzyć przedszkole promujące zdrowie?

   Zakres tematyczny:

   - Geneza Programu Przedszkole Promujące Zdrowie.

   - Koncepcja, model i standardy przedszkola promującego zdrowie.

   - Etapy tworzenia przedszkola promującego zdrowie.

   - Planowanie w przedszkolu promującym zdrowie.

   - Dobre praktyki.

   Liczba godzin: 20

   Koszt: 30 zł

   Termin realizacji szkolenia: wg potrzeb

   Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek, m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

   Zgłoszenia do: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


   Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych przygotowujących uczniów do matury z języka polskiego. 

   Zakres szkolenia:

   1. Podstawy prawne i harmonogram wdrażania
   2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
   3. Wymagania egzaminacyjne (lata 2023–2024)
   4.Część ustna. Część pisemna: arkusze egzaminacyjne
   5.Pytania i odpowiedzi

   Nr formy: 107
   Zakres tematyczny
   • Procedura autoewaluacji, cele, przedmiot, organizacja.
   • Standardy i narzędzia do autoewaluacji działań.
   • Metody, techniki badawcze i narzędzia.
   • Propozycja kodowania wyników ankiet.
   • Opracowanie arkuszy zbiorczych dla poszczególnych standardów.
   • Opracowanie arkusza oceny efektów działań.
   • Przygotowanie raportu końcowego z autoewaluacji.
   Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
   Liczba godzin: 20
   Koszt: 30 zł
   Termin i miejsce rozpoczęcia: 10 -  30 marca  2023 r.

   Nr formy: poza planem

   Zakres tematyczny:

   -Zdrowie jako wartość i zasób.

   -Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

   -Kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną.

   -Metodyka pracy z uczniami.

   -Czynniki sprzyjające skuteczności edukacji zdrowotnej.

   -Dobre praktyki.

   Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

   Liczba godzin: 20

   Koszt: 20 zł

   Termin realizacji: wg potrzeb

   Zapisy: m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

   https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

   Organizacja pracy biblioteki szkolnej sprzyjająca wzmacnianiu motywacji uczniów oraz efektywności pracy nauczyciela bibliotekarza

   Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, wszyscy zainteresowani tematem

   Zakres tematyczny:

   • Biblioteka jako miejsce otwarte i przyjazne dla różnych grup wiekowych i społecznych.
   • Zadania i organizacja biblioteki szkolnej.
   • Co to jest motywacja?
   • Rodzaje motywacji - jak się uczyć?
   • Jak motywować bez nagród i kar?
   • Zarządzanie zespołem klasowym a zwiększenie motywacji uczniów do nauki.
   • Nauczyciel bibliotekarz - specjalista od wspierania sukcesu.
   • Metody i formy aktywizujące czytelnictwo uczniów.
   Liczba godzin: 20
   Koszt: 30 zł
   Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak- nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach
   Termin realizacji: 17.04- 14.05.23r.

   Celem ogólnym Sieci jest stworzenie przyjaznego środowiska wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, zespołowe
   poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy wszystkich zainteresowanych problematyką wychowania
   i profilaktyki.
   Cele szczegółowe:
   - wzajemna wymiana doświadczeń oraz dzielenie się dobrymi praktykami w obszarze wychowania i profilaktyki;
   - dzielenie się pomysłami, propozycjami, spostrzeżeniami oraz własnym doświadczeniem i wiedzą;
   - zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami wychowawczymi;
   - zgłębianie wiedzy z obszaru rekomendowanych programów profilaktycznych;
   - zgłębianie zagadnień interesujących uczestników, czerpanie inspiracji do pracy wychowawczej;
   - tworzenie efektywnych sposobów wsparcia koleżeńskiego, zwłaszcza dla początkujących nauczycieli w zakresie poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu budowania i zarządzania zespołem klasowym oraz tworzenia pozytywnych relacji między uczniami;
   - dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie współpracy z rodzicami uczniów;
   - korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia konsultanta ds. wychowania.
   ZAPRASZAM do współpracy

   Zapraszam serdecznie do udziału w sieci.

   Celem pracy w sieci współpracy jest pomoc w organizowaniu i udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udział w sieci umożliwi uczestnikom dzielenie się wiedzą, pomysłami czy spostrzeżeniami.

   Jest to całoroczna forma dla nauczycieli zainteresowanych tematem.

   Dołączając do sieci współpracy należy wypełnić głoszenie
   https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

   adres: m.mikulczyk@creskierniewice.edu.pl


   Serdecznie zapraszam chętnych nauczycieli w trakcie awansu zawodowego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia "Ścieżka rozwoju zawodowego nauczyciela" w roku szkolnym 2022/2023. Sieć współpracy, jest nowoczesną formą doskonalenia i wymiany doświadczeń, służy do dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.
   Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Sieci i współpracy w jej ramach.

   W kursie baza materiałów/pomysłów na ciekawą lekcję/zajęcia i wypełnienie czasu między lekcjami. Zapraszam, dr Beata Krokocka


   Zapraszam nauczycieli religii do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt. "Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami".

   Celem tej nieodpłatnej całorocznej formyjest kształtowanie umiejętności dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz propagowanie dobrych praktyk w zakresie w/w zagadnienia.

   Szczególnie akcent zostanie położony na temat „Relacji interpersonalnych i ich znaczenie w nauczaniu i wychowaniu” oraz „Praktyczne metody budowania więzi międzyludzkich”, które mogą okazać się pomocnew dziele katechizacji i ewangelizacji.

   Zapraszam serdecznie!

   Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy sieci.

   Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego, otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę i rozwiązania problemu.
   Celem funkcjonowania naszej sieci jest wspólne zaplanowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w obszarze motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych, metod aktywizujących i ich wykorzystania w uatrakcyjnianiu zajęć.
   Małgorzata Wrzodak - koordynator sieci "Sposoby motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod aktywizujących"

   Celem sieci jest wymiana informacji dotyczących procesów wychowania dzieci i młodzieży w oparciu o najnowszą literaturę. Państwa doświadczenie pozwoli na zdobycie nowych informacji, poszerzenie wiedzy, która zostanie wykorzystana w pracy zawodowej. Będę zamieszczać pomocne Państwu informacje, zachęcam również do dzielenia się Państwa uwagami, informacjami, propozycjami lektur, które przydadzą się w naszej pracy dydaktycznej. Pojawią się propozycje książek wspierających wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. Celem sieci jest też wymiana doświadczeń w zakresie zakupów książek dotyczących wychowani do wartości, kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.

   Cele pracy w sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych

   - rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

   - promowanie niekonwencjonalnych metod i form pracy z książką

   - wymiana doświadczeń, dobrych praktyk stosowanych przez uczestników sieci, materiały do zajęć

     

   "Czas poświęcony na czytanie z dziećmi jest bezcenny. Dlatego nauczyciele i nauczycielki 

   przedszkola  odgrywają tu ogromną rolę. Mogą stać się  wzorami czytelników i pierwszymi

   przewodnikami po świecie książek."

                                                                                                                                                                     https://fpc.org.pl/supermoc-ksiazek-w-przedszkolu/


   Cele sieci współpracy i samokształcenia:

    • pomoc w przygotowaniu wniosku aplikującego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych
    • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do realizacji NPRCz (pisma konsultacyjne, opinie, sprawozdanie itp.)
    • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
    • promowanie niekonwencjonalnych metod i form pracy z książką,
    • wymiana doświadczeń w sprawie zakupów zbiorów, wyposażenia i materiałów promocyjnych,
    • wymiana doświadczeń oraz analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników w realizacji NPRCz.

   Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedszkoli

   Mariola Szymczak - nauczyciel  bibliotekarz, koordynator sieci

   CRE WŁ Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

   Dzień dobry,
   Szanowni Państwo

   zapraszam do pracy w sieci „Kartoteka zagadnieniowa SQL”. Proponuję rozpoczęcie współpracy od rozpoznania Państwa potrzeb i oczekiwań. Proszę o zgłaszanie na forum swoich propozycji.

    

   Czego Państwo oczekujecie?

   Czym możemy się podzielić z innymi?

   Jakie problemy możemy wspólnie omówić?
   Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia
   "Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych" w roku szkolnym 2022/2023. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.

   Zapraszam Państwa do współpracy
   Maria Biernat - koordynator sieci

   Szanowni Państwo!
   Serdecznie zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia TIK w wychowaniu przedszkolnym? - Tak!.
   Praca w sieci jest działaniem całorocznym i bezpłatnym.
   Anna Garstka - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

   Szanowne Panie!
   Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia "Realizacja projektu "Łódzkie Dwujęzyczne" w roku szkolnym 2022/2023" - II edycja.
   Praca w sieci będzie działaniem całorocznym i bezpłatnym adresowanym do nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań i przedsięwzięć wynikających z celów i założeń projektu.
   Nadrzędnym celem działań  w sieci  będzie wzajemne wsparcie i dzielenie się doświadczeniami wynikającymi z udziału w realizacji wojewódzkiego projektu pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego na rzecz  dwujęzyczności dzieci w wieku przedszkolnym.
   Anna Garstka - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

   Proponuję Państwu poniższe zagadnienia, które będziemy wspólnie zgłębiać we współpracy na platformie, jak też drogą e-mailową.

   - Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
   - Warsztat pracy nauczyciela historii.

   - Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.

   - Współpraca z nauczycielami w poszukiwaniu efektywnych sposobów realizacji treści z podstawy programowej, w szczególności planowania i organizowania lekcji w sposób sprzyjający uczeniu się.
   - Czym zaskoczyć ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne.

   Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki jest bezpłatną formą doskonalenia zawodowego, daje możliwość wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się przykładami dobrej praktyki, nowinkami, własnymi propozycjami rozwiązań metodycznych, to możliwość prezentacji kreatywnych i innowacyjnych działań w edukacji matematycznej.
   Zapraszam Państwa do współpracy.

   Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych, której celem jest wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami.

   Seminarium b-learning „Jak zorganizować system obserwacji zajęć w szkole?”

   Zakres tematyczny: 

    Zasady i sposoby tworzenia arkuszy obserwacji zróżnicowanych zależnie od formy nadzoru z uwzględnieniem wniosków z pełnionego nadzoru oraz kierunków polityki oświatowej państwa. 

    Sposoby analizowania zgromadzonych danych dotyczących obserwacji oraz wykorzystania ich do doskonalenia pracy szkoły i nauczycieli.

   Liczba godzin: 15 

   Koszt: Nieodpłatnie

   Termin: 21-31 marca 2023 roku, zajęcia on-line na Platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach

   Konferencja: „Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela"

   Tematyka:

   -Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela.

   -Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela od września 2022 roku. 

   - Zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela.

   Termin: 27.10.2022r.- 16.11.2022r.

   Koszt: Nieodpłatnie

   Zapraszam

   Seminarium: " Wykorzystanie informacji zwrotnej w planowaniu i modyfikowaniu swojej pracy" Forma nr 9

   Zakres tematyczny:

   - Pojęcie informacji zwrotnej i jej znaczenie w procesie uczenia się.

   - Rodzaje informacji zwrotnej i zasady jej stosowania.

   - Zasady udzielania informacji zwrotnej - dobre praktyki

   - Modyfikowanie podejmowanych działań.

   17 listopada - 17 grudnia 2022r.

   koszt: 30 zł

   Zapraszam 


   Nr formy: 3
   Tematyka:
   - Podstawy formalno- prawne pełnienia funkcji opiekuna  stażu i mentora;
   - Zadania opiekuna stażu i mentora - różnice;
   - Wspieranie nauczyciela w wypełnianiu obowiązków zawodowych;
   - Planowanie lekcji otwartych i obserwacji lekcji;
   - Udzielanie informacji zwrotnych;
   - Dokumentowanie pracy opiekuna stażu i mentora.
   Czas trwania: 30h.
   Odpłatność: 40 zł.
   Zapraszam Anna Stefaniak

   Nr formy: 210
   Seminarium e-learning na platformie Moodle „Integrowanie zespołu klasowego” 
   Adresaci: Nauczyciele wychowawcy, wszyscy zainteresowani tematem 
   Zakres tematyczny: 

   • Znaczenie integracji klasy/grupy dla powodzenia oddziaływań wychowawczych
   • Diagnoza poziomu integracji klasy/grupy po dłuższym okresie izolacji
   • Przykładowe scenariusze zajęć dla wychowawców klas 
   • Przykłady dobrych praktyk 
   • Wymiana doświadczeń wychowawców

   Kierownik formy i prowadzący: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania CRE WŁ w Skierniewicach 
   Liczba godzin: 10
   Koszt: 20 zł 
   Termin i miejsce rozpoczęcia: 11-25 maja 2023 roku, godz. 14.30, Platforma Moodle CRE WŁ Skierniewice 
   Zapisy on-line na szkolenia: creskierniewice.edu.pl

   Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle„Pedagog specjalny – jego rola i zadania w szkole”

   Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele zainteresowani tematem

   Zakres tematyczny:

   Zatrudnienie pedagoga specjalnego w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego.

   -    Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego.

   -    Dokumentacja pedagoga specjalnego.

   -   Rewalidacja – propozycje ćwiczeń i dobre praktyki.

   -     Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi  o specjalnych potrzebach    edukacyjnych.

   -      Przykładowe karty pracy.   F 209. Seminarium e-learning na platformie Moodle "Reagowanie na cyberprzemoc".
   Zakres tematyczny: 

   • Cyberprzemoc jako jeden z czynników zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 
   • Przyczyny i skala zjawiska cyberprzemocy w szkołach. 
   • Przykładowe narzędzia do diagnozowania skali zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów w klasie i w szkole. 
   • Procedury reagowania na cyberprzemoc. 
   • Działania ograniczające cyberprzemoc. 
   • Profilaktyka cyberprzemocy w kontekście ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

   Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania CRE WŁ w Skierniewicach
   Liczba godzin: 10 
   Koszt: 20 zł 
   Termin: 14-28 kwietnia 2023 roku, godz. 14.30 
   Zapisy on-line na szkolenia – Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)


   Nr formy: 214

   Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Rola nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej”

   Adresaci: Nauczyciele, specjaliści oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

   Zakres tematyczny:

   -        Analiza obowiązujących aktów prawnych, dotyczących organizacji kształcenia specjalnego w placówce oświatowej.

   -        Nauczyciel wspomagający w szkole – kwalifikacje, obowiązki i zadania.

   -        Dostosowanie wymagań edukacyjnych i form wsparcia do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia objętego potrzebą kształcenia specjalnego.

   -        Dokumentacja nauczyciela współorganizującego proces kształcenia ucznia.

   -        Prowadzenie efektywnego wspomagania – wskazówki praktyczne.

   Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk – nauczyciel konsultant ds. pracy z  uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w CRE WŁ w  Skierniewicach

   Liczba godzin: 20

   Koszt: 20 zł (wpłaty dokonujemy dopiero po rozpoczęciu kursu)

   Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 lutego 2023 roku – 1 marca 2023 roku, zajęcia online na platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach

   Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)

    


   Nr formy: 218

   Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle

   „Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z uczniem

    o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

   Adresaci: Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, psycholodzy, nauczyciele zainteresowani tematem

   Zakres tematyczny:

   -              Prawo oświatowe  – obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów

   w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno –  pedagogicznej.

   -               Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jak rozpoznawać potrzeby edukacyjne uczniów.

   -               Formy udzielania pomocy psychologiczno  – pedagogicznej uczniowi

   o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

   -               Zasady konstruowania WOPFU oraz IPET.

   -              Prowadzenie dokumentacji, monitorowanie, ewaluacja.

   Kierownik formy: Barbara Maciejak – konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

   Osoby prowadząceBarbara Maciejak

   Liczba godzin: 20

   Koszt:  20 zł

   Termin i miejsce rozpoczęcia30.01.2023 r. – 24.02.2023 r.  Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach

    

   Zgłoszenie:  Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)


   Nr formy: 208 

   Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Trudni i roszczeniowi rodzice w szkole”

   Adresaci: Nauczyciele wychowawcy, wszyscy zainteresowani tematem

   Zakres tematyczny: 

   • Charakterystyka postawy roszczeniowej rodziców. 
   • Wpływ postawy roszczeniowej rodziców na realizację zadań wychowawczych i współpracę ze szkołą. 
   • Kiedy oczekiwania rodziców są uzasadnione?
   • Jak przekazywać rodzicom negatywne informacje o zachowaniu ich dzieci.
   • Narzędzia służące asertywnej komunikacji.
   • Jak postępować z roszczeniowymi rodzicami?
   Kierownik formy: Marek Rawski - nauczyciel konsultant ds. wychowania
   Osoby prowadzące: Marek Rawski
   Liczba godzin: 10
   koszt: 20 zł
   Termin realizacji: 17-31 marca 2023 roku godz. 14.30
   Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)

   Nr formy: 215

   Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Nauczanie zdalne. Jak prowadzić lekcje online z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym?”

   Adresaci: Nauczyciele, specjaliści oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

   Zakres tematyczny:

   -        Analiza obowiązujących aktów prawnych, dotyczących organizacji nauczania zdalnego.

   -        Jak organizować lekcje online?

   -        Kanały komunikacji i narzędzia pracy zdalnej.

   -        Zdalne nauczanie uczniów ze SPE – jak robić to ciekawie, bezpiecznie i efektywnie?

   -        Zasoby i inspiracje do nauczania zdalnego.

   Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk – nauczyciel konsultant ds. pracy z  uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w CRE WŁ w  Skierniewicach

   Osoby prowadzące: Magdalena Mikulczyk

   Liczba godzin: 20

   Koszt: 20

   Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 marca 2023 roku – 12 kwietnia 2023 roku, zajęcia online na platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach

   Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)   obrazek

   Warsztaty metodyczne: „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?” Forma: 102

   Zakres tematyczny: 

   - Przejawy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

   - Motywy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

   - Radzenie sobie z trudnymi, prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. 

   - Obszary budowania bezpiecznego klimatu społecznego przez nauczyciela.

   Liczba godzin: 30

   Koszt: 40 zł 

   Termin: 07. 02. 2023r.  – 14. 03. 2023r.

   Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)