Available courses

Kurs doskonalący „Zapobieganie przemocy domowej wobec dziecka – działania chroniące i wzmacniające zdrowie psychiczne dziecka”.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, specjaliści i nauczyciele zainteresowani tematem.
Zakres tematyczny:

-       Przemoc domowa w rodzinie.

-       W jaki sposób reagować na przejawy przemocy domowej?

-       Przeciwdziałanie przemocy domowej – aspekty prawne.

Kierownik formy: Anna Garstka, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego.

Osoby prowadzące: Anna Garstka, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego.

Liczba godzin: 20.

Koszt: nieodpłatnie.

Termin i miejsce rozpoczęcia: 03 – 31 I 2023 r., godz. 16.00, Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach.

Zgłoszenie: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy

 


Nr formy: 91
 Seminarium e-learning na Platformie Moodle  „Jak przygotować uczniów do egzaminu zawodowego w formule 2019”
Adresaci: dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Zakres tematyczny:
1. Zmiany w organizacji egzaminów zawodowych 2019.
2. Rola nauczyciela w przygotowaniu do egzaminu.
3. Przygotowanie do części pisemnej egzaminu.
4. Przygotowanie do części praktycznej egzaminu.
5. Forum wymiany doświadczeń

Liczba godzin: 10.
Koszt 10 zł.

Termin: 02 stycznia 2023 r. – 15 stycznia 2023 r.

Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel doradca metodyczny kształcenia zawodowego CRE WŁ w Skierniewicach


Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla pracowników Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu.

Zakres tematyczny:

-Przepisy regulujące organizację kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych.
- Warunki, tryb i organizacja kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych.
- Sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku kształcenia w poszczególnych formach pozaszkolnych.
- Dostosowanie programów nauczania oraz planów nauczania.

- Forum wymiany doświadczeń.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28.11.2022 r. od godz. 15.00 do godz. 18.00


Szkoleniowa Rada Pedagogiczna dla pracowników Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu.

Zakres tematyczny:

- dokumenty regulujące praktyczną naukę zawodu

- formy realizacji praktycznej nauki zawodu

- umowa z pracodawcą

- zakres obowiązków szkoły i pracodawcy

- realizacja zajęć praktycznych u pracodawcy

- forum wymiany doświadczeń.

Szkolenie odbędzie się w dniu 22.11.2022 r. od godz. 15.00 do godz. 18.00


Nr formy: 90
 Seminarium e-learning na Platformie Moodle  „Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć uczniów”
Adresaci: dyrektorzy, kierownicy szkolenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Zakres tematyczny:
1. Ogólne pojęcie pomiaru dydaktycznego.
2. Jak przygotować wymagania edukacyjne i plan wynikowy?
3. Program nauczania a standardy wymagań edukacyjnych.
4. Diagnoza, ocena i porównanie osiągnięć uczniów
5. Metody oceniania
6. Ewaluacja osiągnięć uczniów
7. Forum wymiany doświadczeń.

Liczba godzin: 10.
Koszt: nieodpłatnie

Termin: 23 listopada 2022 – 06 grudnia 2022 r.

Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Kierownik formy: Edyta Niedzielska – nauczyciel doradca metodyczny kształcenia zawodowego CRE WŁ w Skierniewicach


Seminarium dla dyrektorów szkół, kierowników szkolenia praktycznego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Zakres tematyczny:

- dokumenty regulujące praktyczną naukę zawodu

- formy realizacji praktycznej nauki zawodu

- umowa z pracodawcą

- zakres obowiązków szkoły i pracodawcy

- realizacja zajęć praktycznych u pracodawcy

- forum wymiany doświadczeń.

Seminarium  odbędzie się w terminie 19.10.2022 - 01.11.2022 r.


Obraz
Zakres tematyczny:
 • Gry zespołowe
 • Gry zręcznościowe
 • Gry stolikowe
 • Zabawy plenerowe od przedszkola po szkołę średnią
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin: 20-31 marca 2023 r.
Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Zapraszam, dr Beata Krokocka
Dotacja z Fundacji BRE Banku » Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku
Zakres tematyczny:
 • Techniki plastyczne pobudzające wyobraźnię dzieci
 • Elementy pedagogiki cyrku
 • Zabawy teatralne
Liczba godzin: 20
Koszt: 30 zł
Termin: 13-31.03.2023 r.
Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Zapraszam, dr Beata Krokocka

Kurs dla nauczycieli Projektu #Łódzkie gra w szachy III edycja. Koordynator wojewódzki Projektu - dr Beata Krokocka

Zakres tematyczny: 

 • Czym jest bajkoterapia?
 • Czego boją się dzieci?
 • Teatrzyk kamishibai w bajkoterapii.
 • Rola baśni i bajki w rozwoju dziecka.
 • Rodzaje bajek terapeutycznych.
 • Bajkoterapia w praktyce dydaktyczo-wychowawczej.
Liczba godzin:  20
Koszt:  30 zł
Termin: 13 lutego – 28 lutego 2023 roku
Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Nr formy 34

Warsztaty e-learning na Platformie Moodle "Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi -autyzm i zespół Aspergera"

Termin: 13.02.2023 r. - 27.02.2023 r.

Liczba godzin: 20
Koszt: Nieodpłatnie

Zakres tematyczny:

  - Specyfika zachowań uczniów ze spectrum autyzmu
  - Techniki i metody motywujące uczniów do działania
  - Trudne zachowania i skuteczne sposoby reagowania
  - Przykłady dobrych praktyk

   Zapraszam serdecznie nauczycieli zainteresowanych tematyką

   Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

   Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CRE WŁ w Skierniewicach


   Nr formy 31

   Seminarium e-learning na Platformie Moodle "Jak ciekawie i skutecznie uczyć matematyki w edukacji wczesnoszkolnej"

   Termin: 02.02.2023 r. - 16.02.2023 r.

   Liczba godzin: 20

   Koszt: Nieodpłatnie

   Zakres tematyczny:

   - Matematyka w Podstawie Programowej dla edukacji wczesnoszkolnej
   - Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające myślenie matematyczne
   - Lekcja z kodami QR – poznanie prostych generatorów do tworzenia kodów QR
   - Wykorzystanie kodów QR na lekcjach

    Zapraszam serdecznie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

    Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

    Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CRE WŁ w Skierniewicach


    Kurs dla nauczycieli biorących udział w I i II edycji Projektu #Łódzkie gra w szachy - dr Beata Krokocka koordynator wojewódzki

    Zakres tematyczny: 

    • Historia Teatru Kamishibai. 
    • Co to jest teatrzyk Kamishibai.
    • Co daje - korzyści wykorzystania teatrzyku na zajęciach z uczniami.
    • Możliwości wykorzystania teatrzyku na zajęciach z uczniami.
    • Jak opowiadać historie z kamishibai.
    • Jak zrobić karty narracyjno-obrazkowe.
    • Zrób sam – teatrzyk z tektury.
    • Materiały do wykorzystania.
    • Propozycje wydawnictw oferujących teatrzyk Kamishibai i karty narracyjno-obrazkowe.
    • Polecana literatura – zestawienie tematyczne.

    Liczba godzin:  20
    Koszt:  30 zł
    Termin: 28 października – 30 listopada 2022 roku
    Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

    Zapraszam, Aneta Brzezińska


    Zakres tematyczny: 

    • Arteterapia: atrakcyjny i twórczy sposób pomocy dzieciom i młodzieży w rozwijaniu ich własnych zasobów, pogłębianiu relacji społecznych, wzmacnianiu równowagi emocjonalnej, wspomaganiu procesu uczenia się.
    • Arteterapia: wsparcie poprzez sztukę w nauce wyrażania emocji u dzieci.
    • Arteterapia: jak pracować technikami opartymi na psychorysunku, kolażu, malarstwie.
    Liczba godzin: 20
    Koszt:  30 zł
    Termin: 10 października – 28 października 2022 roku
    Zgłoszenia: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
    Zapraszam, dr Beata Krokocka

    Zakres tematyczny: 

    • Zabawne i proste projekty z papieru.
    • Proste zabawki z papieru.
    • Rękodzieło dla dzieci i młodzieży.
    • Plastyka bez pędzla.
    • Bank dobrych praktyk (scenariusze, programy, szablony …).
    Liczba godzin:  20
    Koszt:  30 zł
    Termin: 07 – 25 listopada 2022 roku
    Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

    Zapraszam, dr Beata Krokocka

    Zakres tematyczny: 

    • Przerywniki dla przywrócenia koncentracji uwagi na lekcjach.
    • Przerywniki dla zlikwidowania zmęczenia czy też znużenia wywołanego lekcją.
    • Przerywniki w formie: ćwiczeń fizycznych, oddechowych, zabaw dydaktycznych, konstrukcyjnych, ruchowych i tematycznych - będących jednocześnie grami.
    • Przerywniki zabarwione elementami humoru i dowcipu.
    Liczba godzin:  20
    Koszt:  30 zł
    Termin: 14 listopada – 30 listopada 2022 roku
    Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
    Zapraszam, dr Beata Krokocka

    Forma nr 105 - II edycja

    Warsztaty metodyczne Jak Tworzyć przedszkole promujące zdrowie?

    Zakres tematyczny:

    - Geneza Programu Przedszkole Promujące Zdrowie.

    - Koncepcja, model i standardy przedszkola promującego zdrowie.

    - Etapy tworzenia przedszkola promującego zdrowie.

    - Planowanie w przedszkolu promującym zdrowie.

    - Dobre praktyki.

    Liczba godzin: 20

    Koszt: 30 zł

    Termin realizacji szkolenia: wg potrzeb

    Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek, m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

    Zgłoszenia do: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/


    Zakres tematyczny:
    • Zabawy, w których dzieci odtwarzają treści społeczne.
    • Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka do inscenizowania wątków zaczerpniętych z opowiadań, wierszy, piosenek.
    • Zabawy edukacyjne.
    • Zabawy badawcze.
    • Zabawy konstrukcyjne …
   • Zgłoszenia: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
    Liczba godzin:  20

    Koszt:  30 zł

   • Termin: 06 marca – 24 marca 2023 roku

    Zapraszam, dr Beata Krokocka

    Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych przygotowujących uczniów do matury z języka polskiego. 

    Zakres szkolenia:

    1. Podstawy prawne i harmonogram wdrażania
    2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
    3. Wymagania egzaminacyjne (lata 2023–2024)
    4.Część ustna. Część pisemna: arkusze egzaminacyjne
    5.Pytania i odpowiedzi

    Nr formy: 107
    Zakres tematyczny
    • Procedura autoewaluacji, cele, przedmiot, organizacja.
    • Standardy i narzędzia do autoewaluacji działań.
    • Metody, techniki badawcze i narzędzia.
    • Propozycja kodowania wyników ankiet.
    • Opracowanie arkuszy zbiorczych dla poszczególnych standardów.
    • Opracowanie arkusza oceny efektów działań.
    • Przygotowanie raportu końcowego z autoewaluacji.
    Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek, nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach
    Liczba godzin: 20
    Koszt: 30 zł
    Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 - 26 marca  2023 r.

    Nr formy: poza planem

    Zakres tematyczny:

    -Zdrowie jako wartość i zasób.

    -Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

    -Kompetencje osób prowadzących edukację zdrowotną.

    -Metodyka pracy z uczniami.

    -Czynniki sprzyjające skuteczności edukacji zdrowotnej.

    -Dobre praktyki.

    Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i bezpieczeństwa centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

    Liczba godzin: 20

    Koszt: 20 zł

    Termin realizacji: wg potrzeb

    Zapisy: m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

    https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

    Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych, której celem jest wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami.

    Celem ogólnym Sieci jest stworzenie przyjaznego środowiska wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, zespołowe
    poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy wszystkich zainteresowanych problematyką wychowania
    i profilaktyki.
    Cele szczegółowe:
    - wzajemna wymiana doświadczeń oraz dzielenie się dobrymi praktykami w obszarze wychowania i profilaktyki;
    - dzielenie się pomysłami, propozycjami, spostrzeżeniami oraz własnym doświadczeniem i wiedzą;
    - zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami wychowawczymi;
    - zgłębianie wiedzy z obszaru rekomendowanych programów profilaktycznych;
    - zgłębianie zagadnień interesujących uczestników, czerpanie inspiracji do pracy wychowawczej;
    - tworzenie efektywnych sposobów wsparcia koleżeńskiego, zwłaszcza dla początkujących nauczycieli w zakresie poszerzenie wiedzy i kompetencji z zakresu budowania i zarządzania zespołem klasowym oraz tworzenia pozytywnych relacji między uczniami;
    - dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie współpracy z rodzicami uczniów;
    - korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia konsultanta ds. wychowania.
    ZAPRASZAM do współpracy

    Zapraszam serdecznie do udziału w sieci.

    Celem pracy w sieci współpracy jest pomoc w organizowaniu i udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udział w sieci umożliwi uczestnikom dzielenie się wiedzą, pomysłami czy spostrzeżeniami.

    Jest to całoroczna forma dla nauczycieli zainteresowanych tematem.

    Dołączając do sieci współpracy należy wypełnić głoszenie
    https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

    adres: m.mikulczyk@creskierniewice.edu.pl


    Serdecznie zapraszam chętnych nauczycieli w trakcie awansu zawodowego do pracy w sieci współpracy i samokształcenia "Ścieżka rozwoju zawodowego nauczyciela" w roku szkolnym 2022/2023. Sieć współpracy, jest nowoczesną formą doskonalenia i wymiany doświadczeń, służy do dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.
    Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Sieci i współpracy w jej ramach.

    W kursie baza materiałów/pomysłów na ciekawą lekcję/zajęcia i wypełnienie czasu między lekcjami. Zapraszam, dr Beata Krokocka


    Zapraszam nauczycieli religii do udziału w sieci współpracy i samokształcenia pt. "Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami".

    Celem tej nieodpłatnej całorocznej formyjest kształtowanie umiejętności dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz propagowanie dobrych praktyk w zakresie w/w zagadnienia.

    Szczególnie akcent zostanie położony na temat „Relacji interpersonalnych i ich znaczenie w nauczaniu i wychowaniu” oraz „Praktyczne metody budowania więzi międzyludzkich”, które mogą okazać się pomocnew dziele katechizacji i ewangelizacji.

    Zapraszam serdecznie!

    Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy sieci.

    Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego, otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę i rozwiązania problemu.
    Celem funkcjonowania naszej sieci jest wspólne zaplanowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w obszarze motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych, metod aktywizujących i ich wykorzystania w uatrakcyjnianiu zajęć.
    Małgorzata Wrzodak - koordynator sieci "Sposoby motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod aktywizujących"

    Cele pracy w sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych

    - rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

    - promowanie niekonwencjonalnych metod i form pracy z książką

    - wymiana doświadczeń, dobrych praktyk stosowanych przez uczestników sieci, materiały do zajęć

      

    "Czas poświęcony na czytanie z dziećmi jest bezcenny. Dlatego nauczyciele i nauczycielki 

    przedszkola  odgrywają tu ogromną rolę. Mogą stać się  wzorami czytelników i pierwszymi

    przewodnikami po świecie książek."

                                                                                                                                                                      https://fpc.org.pl/supermoc-ksiazek-w-przedszkolu/


    Cele sieci współpracy i samokształcenia:

     • pomoc w przygotowaniu wniosku aplikującego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych
     • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do realizacji NPRCz (pisma konsultacyjne, opinie, sprawozdanie itp.)
     • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
     • promowanie niekonwencjonalnych metod i form pracy z książką,
     • wymiana doświadczeń w sprawie zakupów zbiorów, wyposażenia i materiałów promocyjnych,
     • wymiana doświadczeń oraz analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników w realizacji NPRCz.

    Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedszkoli

    Mariola Szymczak - nauczyciel  bibliotekarz, koordynator sieci

    CRE WŁ. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

    Dzień dobry,
    Szanowni Państwo

    zapraszam do pracy w sieci „Kartoteka zagadnieniowa SQL”. Proponuję rozpoczęcie współpracy od rozpoznania Państwa potrzeb i oczekiwań. Proszę o zgłaszanie na forum swoich propozycji.

     

    Czego Państwo oczekujecie?

    Czym możemy się podzielić z innymi?

    Jakie problemy możemy wspólnie omówić?
    Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia
    "Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych" w roku szkolnym 2022/2023. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.

    Zapraszam Państwa do współpracy
    Maria Biernat - koordynator sieci

    Szanowni Państwo!
    Serdecznie zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia TIK w wychowaniu przedszkolnym? - Tak!.
    Praca w sieci jest działaniem całorocznym i bezpłatnym.
    Anna Garstka - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

    Szanowne Panie!
    Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia "Realizacja projektu "Łódzkie Dwujęzyczne" w roku szkolnym 2022/2023" - II edycja.
    Praca w sieci będzie działaniem całorocznym i bezpłatnym adresowanym do nauczycieli uczestniczących w realizacji zadań i przedsięwzięć wynikających z celów i założeń projektu.
    Nadrzędnym celem działań  w sieci stanowić będzie wzajemne wsparcie i dzielenie się doświadczeniami wynikającymi z udziału w realizacji wojewódzkiego projektu pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego na rzecz  dwujęzyczności dzieci w wieku przedszkolnym.
    Anna Garstka - doradca metodyczny wychowania przedszkolnego

    Proponuję Państwu poniższe zagadnienia, które będziemy wspólnie zgłębiać we współpracy na platformie, jak też drogą e-mailową.

    - Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
    - Warsztat pracy nauczyciela historii.

    - Przykłady dobrych praktyk nauczycielskich w ramach realizacji podstawy programowej z historii i innowacyjnych metod nauczania.

    - Współpraca z nauczycielami w poszukiwaniu efektywnych sposobów realizacji treści z podstawy programowej, w szczególności planowania i organizowania lekcji w sposób sprzyjający uczeniu się.
    - Czym zaskoczyć ucznia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie? Sposoby na atrakcyjne materiały dydaktyczne.

    Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki jest bezpłatną formą doskonalenia zawodowego, daje możliwość wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się przykładami dobrej praktyki, nowinkami, własnymi propozycjami rozwiązań metodycznych, to możliwość prezentacji kreatywnych i innowacyjnych działań w edukacji matematycznej.
    Zapraszam Państwa do współpracy.

    Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli konsultantów, nauczycieli bibliotekarzy oraz doradców metodycznych zatrudnionych w CRE WŁ w Skierniewicach.

    Cele szkolenia:

    Dostarczenie  informacji na temat procedury prawnej awansu zawodowego;

    Omówienie zmian w procedurze awansu zawodowego.


    Konferencja: „Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela"

    Tematyka:

    -Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela.

    -Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela od września 2022 roku. 

    - Zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela.

    Termin: 27.10.2022r.- 16.11.2022r.

    Koszt: Nieodpłatnie

    Zapraszam

    Seminarium: " Wykorzystanie informacji zwrotnej w planowaniu i modyfikowaniu swojej pracy" Forma nr 9

    Zakres tematyczny:

    - Pojęcie informacji zwrotnej i jej znaczenie w procesie uczenia się.

    - Rodzaje informacji zwrotnej i zasady jej stosowania.

    - Zasady udzielania informacji zwrotnej - dobre praktyki

    - Modyfikowanie podejmowanych działań.

    17 listopada - 17 grudnia 2022r.

    koszt: 30 zł

    Zapraszam 

    Szkolenie przeznaczone dla osób ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 

    Zakres tematyczny:

    prawne aspekty awansu zawodowego,

    przygotowanie dokumentacji formalnej do komisji,

    realizacja stażu i sposób dokumentowania,

    omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

    Liczba godzin: 20

    Koszt: 20 zł

    Termin: 9 - 20 stycznia 2023 r.    Nr formy: 3
    Tematyka:
    - Podstawy formalno- prawne pełnienia funkcji opiekuna  stażu i mentora;
    - Zadania opiekuna stażu i mentora - różnice;
    - Wspieranie nauczyciela w wypełnianiu obowiązków zawodowych;
    - Planowanie lekcji otwartych i obserwacji lekcji;
    - Udzielanie informacji zwrotnych;
    - Dokumentowanie pracy opiekuna stażu i mentora.
    Czas trwania: 30h.
    Odpłatność: 40 zł.
    Zapraszam Anna Stefaniak
    F nr 8
    seminarium b-learning "Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego w okresie przejściowym"
    przeznaczone jest dla nauczycieli realizujących ścieżkę awansu zawodowego zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie awansu zawodowego z 26.07.2018 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200)
    Zakres tematyczny:
    - podstawa prawna awansu zawodowego;
    - omówienie powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
    - przygotowanie dokumentacji KO.

    Liczba godzin - 20
    Koszt - 20 zł
    Kierownik kursu Elżbieta Masny, tel. 795571674

    F 209. Seminarium e-learning na platformie Moodle "Reagowanie na cyberprzemoc".
    Zakres tematyczny: 

    • Cyberprzemoc jako jeden z czynników zagrożenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 
    • Przyczyny i skala zjawiska cyberprzemocy w szkołach. 
    • Przykładowe narzędzia do diagnozowania skali zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów w klasie i w szkole. 
    • Procedury reagowania na cyberprzemoc. 
    • Działania ograniczające cyberprzemoc. 
    • Profilaktyka cyberprzemocy w kontekście ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

    Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania CRE WŁ w Skierniewicach
    Liczba godzin: 10 
    Koszt: 20 zł 
    Termin: 14-28 kwietnia 2023 roku, godz. 14.30 
    Zapisy on-line na szkolenia – Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)


    Nr formy: 214

    Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Rola nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w edukacji wczesnoszkolnej”

    Adresaci: Nauczyciele, specjaliści oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

    Zakres tematyczny:

    -        Analiza obowiązujących aktów prawnych, dotyczących organizacji kształcenia specjalnego w placówce oświatowej.

    -        Nauczyciel wspomagający w szkole – kwalifikacje, obowiązki i zadania.

    -        Dostosowanie wymagań edukacyjnych i form wsparcia do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia objętego potrzebą kształcenia specjalnego.

    -        Dokumentacja nauczyciela współorganizującego proces kształcenia ucznia.

    -        Prowadzenie efektywnego wspomagania – wskazówki praktyczne.

    Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk – nauczyciel konsultant ds. pracy z  uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w CRE WŁ w  Skierniewicach

    Liczba godzin: 20

    Koszt: 20 zł (wpłaty dokonujemy dopiero po rozpoczęciu kursu)

    Termin i miejsce rozpoczęcia: 1 lutego 2023 roku – 1 marca 2023 roku, zajęcia online na platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach

    Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)

     


    Nr formy: 218

    Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle

    „Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z uczniem

     o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

    Adresaci: Dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, psycholodzy, nauczyciele zainteresowani tematem

    Zakres tematyczny:

    -              Prawo oświatowe  – obowiązki dyrektora, nauczycieli i specjalistów

    w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno –  pedagogicznej.

    -               Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – jak rozpoznawać potrzeby edukacyjne uczniów.

    -               Formy udzielania pomocy psychologiczno  – pedagogicznej uczniowi

    o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

    -               Zasady konstruowania WOPFU oraz IPET.

    -              Prowadzenie dokumentacji, monitorowanie, ewaluacja.

    Kierownik formy: Barbara Maciejak – konsultant ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

    Osoby prowadząceBarbara Maciejak

    Liczba godzin: 20

    Koszt:  20 zł

    Termin i miejsce rozpoczęcia30.01.2023 r. – 24.02.2023 r.  Platforma Moodle CRE WŁ w Skierniewicach

     

    Zgłoszenie:  Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)


      Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

    Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, języka polskiego szkół podstawowych oraz wszyscy zainteresowani tematem

    Zakres tematyczny:

    • Diagnozowanie mocnych i słabych stron ucznia.
    • Rozpoznawanie indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywanie metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów.
    • Procesy uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów.
    • Zasady właściwej organizacji środowiska edukacyjnego i udzielania uczniom oraz rodzicom informacji zwrotnej na temat wyników edukacyjnych.
    Liczba godzin: 5
    Koszt: Nieodpłatnie
    Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak- nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach
    Termin realizacji: 6.02.23r.

    Nr formy: 208 

    Rodzaj formy i tytuł: Seminarium „Trudni i roszczeniowi rodzice w szkole”

    Adresaci: Nauczyciele wychowawcy, wszyscy zainteresowani tematem

    Zakres tematyczny: 

    • Charakterystyka postawy roszczeniowej rodziców. 
    • Wpływ postawy roszczeniowej rodziców na realizację zadań wychowawczych i współpracę ze szkołą. 
    • Kiedy oczekiwania rodziców są uzasadnione?
    • Jak przekazywać rodzicom negatywne informacje o zachowaniu ich dzieci.
    • Narzędzia służące asertywnej komunikacji.
    • Jak postępować z roszczeniowymi rodzicami?
    Kierownik formy: Marek Rawski - nauczyciel konsultant ds. wychowania
    Osoby prowadzące: Marek Rawski
    Liczba godzin: 10
    koszt: 20 zł
    Termin realizacji: 17-31 marca 2023 roku godz. 14.30
    Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)

    Nr formy: 207

    Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Techniki socjometryczne w pracy wychowawcy klasy”

    Adresaci: Nauczyciele wychowawcy z niewielkim doświadczeniem

    Zakres tematyczny:

    • Cele i zalety stosowania technik socjometrycznych w kierowaniu klasą/grupą.
    • Charakterystyka techniki socjometrycznej.
    • Sposób przeprowadzenia techniki socjometrycznej J.L. Moreno.
    • Technika sporządzania tabeli socjometrycznej.
    • Analiza i interpretacja wyników techniki socjometrycznej.
    • Nietypowe techniki socjometryczne.
    Kierownik formy: Marek Rawski – nauczyciel konsultant ds. wychowania CRE WŁ w Skierniewicach
    Osoby prowadzące: Marek Rawski
    Liczba godzin: 10
    Koszt: 20 zł
    Termin realizacji: 30 stycznia - 10 lutego 2023 roku, godz. 14.30    Nr formy: 215

    Rodzaj formy i tytuł: Warsztaty metodyczne e-learning na platformie Moodle „Nauczanie zdalne. Jak prowadzić lekcje online z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym?”

    Adresaci: Nauczyciele, specjaliści oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

    Zakres tematyczny:

    -        Analiza obowiązujących aktów prawnych, dotyczących organizacji nauczania zdalnego.

    -        Jak organizować lekcje online?

    -        Kanały komunikacji i narzędzia pracy zdalnej.

    -        Zdalne nauczanie uczniów ze SPE – jak robić to ciekawie, bezpiecznie i efektywnie?

    -        Zasoby i inspiracje do nauczania zdalnego.

    Kierownik formy: Magdalena Mikulczyk – nauczyciel konsultant ds. pracy z  uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w CRE WŁ w  Skierniewicach

    Osoby prowadzące: Magdalena Mikulczyk

    Liczba godzin: 20

    Koszt: 20

    Termin i miejsce rozpoczęcia: 15 marca 2023 roku – 12 kwietnia 2023 roku, zajęcia online na platformie Moodle CRE WŁ w Skierniewicach

    Zgłoszenie: Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)    obrazek

    Warsztaty metodyczne: „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów?” Forma: 102

    Zakres tematyczny: 

    - Przejawy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

    - Motywy trudnych i prowokacyjnych zachowań uczniów. 

    - Radzenie sobie z trudnymi, prowokacyjnymi zachowaniami uczniów. 

    - Obszary budowania bezpiecznego klimatu społecznego przez nauczyciela.

    Liczba godzin: 30

    Koszt: 40 zł 

    Termin: 07. 02. 2023r.  – 14. 03. 2023r.

    Zapisy on-line na szkolenia – CRE w Skierniewicach (creskierniewice.edu.pl)