Available courses

Nr formy: 22
 Warsztaty metodyczne  „Budowanie zespołu klasowego”
Adresaci: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Zakres tematyczny:
1. Zasady pracy w grupie.
2. Dlaczego warto pracować w zespole.
3. Propozycje zabaw integracyjnych.
4. Inspirujące pomysły na zajęcia integracyjne z wykorzystaniem książek dla
dzieci.
Liczba godzin: 20
Koszt: 20 zł

Termin: 17 – 31 października 2022 r.

Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Kierownik formy: Maria Biernat – nauczyciel doradca metodyczny edukacji
wczesnoszkolnej CRE WŁ w Skierniewicach

Seminarium dla dyrektorów szkół, kierowników szkolenia praktycznego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Zakres tematyczny:

- dokumenty regulujące praktyczną naukę zawodu

- formy realizacji praktycznej nauki zawodu

- umowa z pracodawcą

- zakres obowiązków szkoły i pracodawcy

- realizacja zajęć praktycznych u pracodawcy

- forum wymiany doświadczeń.

Seminarium  odbędzie się w terminie 19.10.2022 - 01.11.2022 r.


Zakres tematyczny: 

 • Arteterapia: atrakcyjny i twórczy sposób pomocy dzieciom i młodzieży w rozwijaniu ich własnych zasobów, pogłębianiu relacji społecznych, wzmacnianiu równowagi emocjonalnej, wspomaganiu procesu uczenia się.
 • Arteterapia: wsparcie poprzez sztukę w nauce wyrażania emocji u dzieci.
 • Arteterapia: jak pracować technikami opartymi na psychorysunku, kolażu, malarstwie.
Liczba godzin: 20
Koszt:  30 zł
Termin: 10 października – 28 października 2022 roku
Zgłoszenia: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Zakres tematyczny: 

 • Zabawne i proste projekty z papieru.
 • Proste zabawki z papieru.
 • Rękodzieło dla dzieci i młodzieży.
 • Plastyka bez pędzla.
 • Bank dobrych praktyk (scenariusze, programy, szablony …).
Liczba godzin:  20
Koszt:  30 zł
Termin: 07 – 25 listopada 2022 roku
Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/

Zapraszam, dr Beata Krokocka

Zakres tematyczny: 

 • Przerywniki dla przywrócenia koncentracji uwagi na lekcjach.
 • Przerywniki dla zlikwidowania zmęczenia czy też znużenia wywołanego lekcją.
 • Przerywniki w formie: ćwiczeń fizycznych, oddechowych, zabaw dydaktycznych, konstrukcyjnych, ruchowych i tematycznych - będących jednocześnie grami.
 • Przerywniki zabarwione elementami humoru i dowcipu.
Liczba godzin:  20
Koszt:  30 zł
Termin: 14 listopada – 30 listopada 2022 roku
Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Nr formy: 44

Rodzaj formy i tytuł: Konferencja „Organizacja pracy biblioteki w  nowym roku szkolnym 2022/2023”

Adresaci: Nauczyciele bibliotekarze, wszyscy zainteresowani tematem

Zakres tematyczny:

 • Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 roku.
 • Organizacja pracy biblioteki szkolnej w nowym roku z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej pastwa w roku szkolnym 2022/2023.
 • Egzamin ósmoklasisty i maturalny – nowe rozporządzenia.
 • Specjaliści w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 r. 
 • Diagnoza potrzeb i oczekiwań w zakresie wsparcia od nauczyciela konsultanta CRE WŁ w Skierniewicach.
 • Organizacja sieci współpracy i samokształcenia. „Sposoby motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod aktywizujących”.
 • Przedstawienie oferty wspomagania (szkolenia, konsultacje, przedsięwzięcia) na nowy rok szkolny 2022/2023. 
Kierownik formy: Małgorzata Wrzodak – nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach
Osoby prowadzące: Małgorzata Wrzodak
Liczba godzin: 5
Koszt: Nieodpłatnie

Termin i miejsce rozpoczęcia: 20 września 2022 roku, godz. 1430 , CRE WŁ w Skierniewicach, ul. Batorego 64D

Zakres tematyczny: 

 • Czym jest bajkoterapia?
 • Czego boją się dzieci?
 • Teatrzyk kamishibai w bajkoterapii.
 • Rola baśni i bajki w rozwoju dziecka.
 • Rodzaje bajek terapeutycznych.
 • Bajkoterapia w praktyce dydaktyczo-wychowawczej.
Liczba godzin:  20
Koszt:  30 zł
Termin: 13 lutego – 28 lutego 2023 roku
Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
Zapraszam, dr Beata Krokocka

Treści:

 1. Uregulowania prawne dotyczące zmian podstawy programowej kształcenia ogólnego podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki 1 sierpnia 2022 roku.  
 2. Podstawowe założenia  i cel zmian podstawy programowej przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
 3. Organizacja nauczania EdB.
 4. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej.
 5. Harmonogram wdrażania zmian podstawy programowej.
 6. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
 7. Podręczniki, e-materiały edukacyjne.
Liczba godzin: 3
Koszt: nieodpłatnie
Termin: 19-30.09.2022 r.
Zapisy: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
Zapraszam, Marzenna Piwowar-Zrazek


Forma nr 105

Warsztaty metodyczne Jak Tworzyć przedszkole promujące zdrowie?

Zakres tematyczny:

- Geneza Programu Przedszkole Promujące Zdrowie.

- Koncepcja, model i standardy przedszkola promującego zdrowie.

- Etapy tworzenia przedszkola promującego zdrowie.

- Planowanie w przedszkolu promującym zdrowie.

- Dobre praktyki.

Liczba godzin: 20

Termin realizacji szkolenia: 2 – 30 września 2022 roku

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

Zgłoszenia do: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy


Forma nr 81

Szkolenie adresowane do nauczycieli Edukacji dla Bezpieczeństwa, uczestników formy nr 81/2022


Termin realizacji szkolenia: nabór zamknięty

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

Forma nr 104

Warsztaty metodyczne Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie?

Zakres tematyczny:

- Podstawowe założenia i wartości w szkole promującej zdrowie.

- Koncepcja, model i standardy szkoły promującej zdrowie.

- Etapy tworzenia szkoły promującej zdrowie.

- Planowanie w szkole promującej zdrowie.

- Dobre praktyki.

Liczba godzin: 20

Termin realizacji szkolenia: 2 – 30 września 2022 roku

Kierownik formy: Marzenna Piwowar-Zrazek m.piwowar-zrazek@creskierniewice.edu.pl

Zgłoszenia: https://wodnskierniewice.eu/index.php/zapisy


Zakres tematyczny:
 • Zabawy, w których dzieci odtwarzają treści społeczne.
 • Zabawa w poznawczym rozwoju dziecka do inscenizowania wątków zaczerpniętych z opowiadań, wierszy, piosenek.
 • Zabawy edukacyjne.
 • Zabawy badawcze.
 • Zabawy konstrukcyjne …
 • Zgłoszenia: https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-on-line-na-szkolenia/
  Liczba godzin:  20

  Koszt:  30 zł

 • Termin: 06 marca – 24 marca 2023 roku

  Zapraszam, dr Beata Krokocka

  Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych przygotowujących uczniów do matury z języka polskiego. 

  Zakres szkolenia:

  1. Podstawy prawne i harmonogram wdrażania
  2. Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
  3. Wymagania egzaminacyjne (lata 2023–2024)
  4.Część ustna. Część pisemna: arkusze egzaminacyjne
  5.Pytania i odpowiedzi

  Serdecznie zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy w sieci współpracy i samokształcenia
  "Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych" w roku szkolnym 2022/2023. Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna bezpłatna forma doskonalenia i wymiany doświadczeń. Współpraca w sieci umożliwia uczestnikom dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i własnymi propozycjami metodycznymi.

  Zapraszam Państwa do współpracy
  Maria Biernat - koordynator sieci

  Szanowni Państwo!
  Serdecznie zapraszam nauczycieli wychowania przedszkolnego do aktywnego udziału w pracach sieci współpracy i samokształcenia "TIK w wychowaniu przedszkolnym? - Tak!".
  Praca w sieci jest działaniem całorocznym i bezpłatnym.
  Anna Garstka - doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego

  Działanie sieci będzie polegało na wymianie doświadczeń, planowaniu i organizacji różnorodnych przedsięwzięć, upowszechnianiu dobrych praktyk oraz na wzajemnym inspirowaniu się do podejmowania działań w obszarze promocji czytelnictwa.

  Celem funkcjonowania naszej sieci jest współpraca i dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami, nabywanie nowych umiejętności i zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami. Zachęcam do udziału. Życzę przyjemnej współpracy i rozwijania kompetencji Uśmiech

  Małgorzata Wrzodak – koordynator sieci


  Sieć współpracy nauczycieli przedmiotów zawodowych, której celem jest wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami.

  Cele sieci współpracy i samokształcenia:

   • pomoc w przygotowaniu wniosku aplikującego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych
   • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do realizacji NPRCz (pisma konsultacyjne, opinie, sprawozdanie itp.)
   • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
   • promowanie niekonwencjonalnych metod i form pracy z książką,
   • wymiana doświadczeń w sprawie zakupów zbiorów, wyposażenia i materiałów promocyjnych,
   • wymiana doświadczeń oraz analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników w realizacji NPRCz.

  Grupa docelowa: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele przedszkoli

  Mariola Szymczak - nauczyciel  bibliotekarz, koordynator sieci

  CRE WŁ. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

  Kilka inspiracji na rozpoczynający się adwent...

  Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych do udziału w pracy sieci.

  Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. To również przestrzeń, w której uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego i metodycznego, otrzymać dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę i rozwiązania problemu.
  Celem funkcjonowania naszej sieci jest wspólne zaplanowanie działań w zakresie rozwiązywania problemów, dzielenia się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami w obszarze motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych, metod aktywizujących i ich wykorzystania w uatrakcyjnianiu zajęć.
  Małgorzata Wrzodak - koordynator sieci "Sposoby motywowania ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych z zastosowaniem metod aktywizujących"


  Warsztaty metodyczne: "Bajkoterapia. Jak wykorzystać bajkę w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym?"
  Adresaci:  nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz wszyscy zainteresowani tematem
  Zakres tematyczny:
  • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
  • Biblioterapia - co to takiego?
  • Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
  • Rola bajek terapeutycznych oraz ich wpływ na dziecko w wieku przedszkolnym.
  • Zasady zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Przykłady tekstów bajek realaksacyjnych i terapeutycznych do wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
  Liczba godzin: 10
  Koszt: 10 zł
  Kierownik formy i osoba prowadząca: Małgorzata Wrzodak - nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek CRE WŁ w Skierniewicach
  Termin realizacji: 14-26 listopada 2022r.

  Nr formy: 3
  Tematyka:
  - Podstawy formalno- prawne pełnienia funkcji opiekuna  stażu i mentora;
  - Zadania opiekuna stażu i mentora - różnice;
  - Wspieranie nauczyciela w wypełnianiu obowiązków zawodowych;
  - Planowanie lekcji otwartych i obserwacji lekcji;
  - Udzielanie informacji zwrotnych;
  - Dokumentowanie pracy opiekuna stażu i mentora.
  Czas trwania: 30h.
  Odpłatność: 40 zł.
  Zapraszam Anna Stefaniak